Novosti in obvestila

Datum

24. Jun 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Komu bo uspelo?

»Leto 2020 je bilo težko leto, a ne za vse enako,« je stavek, ki smo ga v obdobju pregledovanja in analiziranja poslovnih rezultatov za leto 2020 pogosto zasledili.

Podatki so neizprosni in na skupni ravni odražajo situacijo, ki jo (različno) doživljajo posamezni subjekti. V Sloveniji se je v letu 2020 obseg industrijske proizvodnje zmanjšal za 6,2 %, kar se je zgodilo prvič v zadnjih šestih letih, ko je rasel, in sicer iz leta v leto (v letu 2019 za 3,0 %, v letu 2018 za 4,6 % in v letu 2017 za 8,0 %). Po podatkih AJPES je bil izvoz v primerjavi z letom 2019 manjši za 2,0 %, uvoz pa za 6,0 %.

Slovenija velja za majhno, izvozno usmerjeno gospodarstvo in sodi med tistih nekaj evropskih držav, ki konstantno izkazujejo presežek izvoza nad uvozom. To velja tudi za Podravje. Zato je podatek, da se je obseg prihodkov podravskega gospodarstva na tujem zmanjšal za 7 %, zaskrbljujoč. Da je pandemija prinesla zelo različne pogoje poslovanje po branžah, nam je vsem prezentno, tudi podatkov, ki to dokazujejo, je veliko.

Kaj pa razlike po regijah?

Pomemben je podatek, da so gospodarske družbe iz Podravja poslovno leto 2020 sicer zaključile s pozitivnim poslovnim izidom v višini 267 milijonov evrov, zaskrbljujoče pa je, da je to, po absolutni vrednosti, najnižji čisti dobiček v zadnjih petih letih. Tudi vrednost ustvarjenih čistih prihodkov je nižja kot leto prej, nižje ustvarjeni čisti prihodki od prodaje pa so dejstvo tako na domačem (–6 %) kot na tujem trgu (–7 %). Povprečna mesečna plača na zaposlenega je v gospodarskih družbah v Sloveniji v letu 2020 znašala 1.774 evrov in je bila v primerjavi z letom 2019 realno višja za 3,3 %. Za primerjavo – povprečna plača v Podravju je v letu 2020 znašala 1.620 evrov.

Prikazani graf zelo dobro pove, da se v gospodarstvu sicer nenehno dogajajo spremembe, vendar je čas, ki je potreben za rekonvalescenco, dolg. 

sgz graf

Gre za podatke za Slovenijo, kjer je bil v letu 2020 delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih družb najnižji v zadnjih petih letih, pa vendar višji kot v letih od 2008 do 2015, ko je šlo za pobiranje po finančni in gospodarski krizi 2009.

Ja, leto 2020 je bilo težko, zelo težko rečemo, da se bo gospodarstvo hitro in enakomerno pobralo. Razlike po branžah so velike, razlike po regijah so velike, pandemična situacija pa nam zaenkrat sicer kaže lepši obraz, ki pa je lahko tudi varljiv. Kljub temu velja – tudi iz zelo zahtevne situacije je izhod.

Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic