Novosti in obvestila

Datum

24. Jun 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Slovenija bo predsedovala Svetu EU

Evropska unija je skupnost gospodarsko in politično povezanih 27 držav. Slovenija je postala članica 1. maja 2004. Cilj EU je zboljšanje življenjskih pogojev in uspešen gospodarski napredek, enakost in pravičnost za vse, mir, svoboda in varnost vseh državljank in državljanov.

Enotni blagovni trg EU sestavlja 450 milijonov potrošnikov ter 22,5 milijona malih in srednje velikih podjetij. Glavni gospodarski cilji so zagotoviti prost pretok blaga in storitev na trgu ter določiti visoke varnostne standarde za potrošnike in varstvo okolja.

Mala in srednje velika podjetja so hrbtenica evropskega gospodarstva

Po podatkih Eurostata je v EU 22,5 milijona malih in srednje velikih podjetij in predstavljajo kar 99 % vseh podjetij v EU. Zaposlujejo približno 100 milijonov ljudi, predstavljajo več kot polovico evropskega BDP in igrajo ključno vlogo pri dodajanju vrednosti v vseh gospodarskih sektorjih. MSP prinašajo inovativne rešitve za izzive, kot so podnebne spremembe, učinkovita raba virov in socialna kohezija, in jih pomagajo širiti po evropskih regijah. Zato so osrednjega pomena za prehod EU v trajnostno in digitalno gospodarstvo. Bistvena so za evropsko konkurenčnost in blaginjo, industrijske ekosisteme, gospodarsko in tehnološko suverenost ter odpornost na zunanje šoke.

Članice Evropske unije usklajujejo in sprejemajo odločitve o skupnih interesih in problemih skozi mnoge institucije. Parlament sestavlja 705 predstavnic in predstavnikov, 8 izmed njih jih je iz Slovenije. Evropska komisija skrbi, da 27 držav deluje enotno, in usmerja enakomeren in na solidarnosti temelječ razvoj vseh članic EU. Vlade tvorijo Svet EU, v katerem se oblikujejo najpomembnejše odločitve.

Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 predsedovala Svetu EU, ki je, poleg Evropske komisije, ki jo vodi Ursula von der Leyen, in Evropskega parlamenta pod vodstvom Davida-Marie  assolija, ena od treh najpomembnejših institucij EU. Predsednik Sveta EU je Charles Michel, člani pa so ministri vsake države EU, pristojni za področje politike, o kateri teče razprava in odločanje.

Vera Kozmik Vodušek

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic