Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Konferenca: VARNA HRANA – ZA DANES IN JUTRI

Uvodničarji na konferenci so spregovorili o različnih vidikih pomembnosti varne hrane tako za posameznika kot podjetja. Sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Janja Kokolj Prošek, ki je prevzela vodenje nove službe na ministrstvu za podporo živilsko predelovalni industriji in večji centralizaciji mednarodnega in medinstitucionalnega sodelovanja, je pohvalila sodelovanje v meddržavnih projektih, kot je projekt KBB, ki omogoča povezovanje, prenos znanja, izkušenj, dobrih praks in večje sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo. Izpostavila je pomembno novost na področju varne hrane, saj je aprila Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano od Ministrstva za zdravje prevzelo pristojnosti za zagotavljanje varnosti in kakovosti hrane in krme v celotni prehranski verigi, »od vil do vilic«.

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Ivan Rozman je izpostavil pomembnost hrane, ki je rezultat določenih proizvodnih verig, ki pa so podvržene gospodarskim subjektom, ki jih velikokrat vodi le dobiček, kar je v preteklosti pripeljalo do negativnih posledic.

Predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj d.d. ter predsednik upravnega odbora Štajerske gospodarske zbornice dr. Roman Glaser je označil proizvodnjo hrane in kmetijstvo kot enega od ključnih dejavnikov izgleda posamezne države, za kar nosijo prehrambna podjetja tudi odgovornost in tako prispevajo k prepoznavnosti države. Spremembo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dr. Glaser označil za pozitivno in izrazil pričakovanje, da bo sedaj bolje poskrbljeno za prehrambeno industrijo.

Mlada raziskovalka Saša Štraus iz Kmetijsko živilskega tehnološkega centra Pan-nutri iz Murske Sobote je postavila kmetijsko pridelavo v središče svojega predavanja, saj mora kmetijska pridelava zagotavljati varno in predvsem kakovostno hrano, tako rastlinsko kot živalsko in skrbeti za zdravje živali, rastlin in ljudi. Podrobno je opredelila onesnaževalce hrane in predstavila njihovo prisotnost v Sloveniji.

Dr. Matjaž Červek iz razvojnega centra Emona RCP d.o.o. nam je pojasnil proces obogatitve živil živalskega izvora, npr. jajc, prašičjega in perutninskega mesa, mleka in mlečnih izdelkov, preko živalske krme.

Dr. Reiner Daiminger iz podjetja Etol d.d. nam je predstavil senzorične analize in kompleksen proces okušanja in analiziranja oz. določanja različnih okusov, ki obsega zaznavanje prisotnosti in intenzivnosti različnih senzoričnih lastnosti.
 
Največ zanimanja je vzbudila prof. dr. Aleksandra Lobnik vodja Centra za senzorsko tehniko na Fakulteti za strojništvo Maribor s predstavitvijo senzorskih čipov za varno hrano, ki bodo omogočali detekcijo snovi, ki škodijo hrani in predstavljajo inovacijo na evropskem trgu ter so trenutno v fazi dokončnega razvoja. S Perutnino Ptuj d.d. trenutno razvijajo tudi nov senzorski sistem in hkrati sodelujejo pri številnih drugih projektih.

Mag. Aleksandra Krumpak iz Inštituta z aplikativno biotehnologijo je predstavila teorijo integriranih sistemov varne hrane, posebej sistem »hygienomics«, ki omogoča uvedbo integriranega upravljalnega sistema za higieno in varno hrano v proizvodnji hrane.

Marko Škrilec iz podjetja VIA d.o.o. je podrobno predstavil raznovrstne zanesljive hitre metode analize živil in kontrole higiene.

Doc. dr. Mitja Kolar iz Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor je predstavil pomen analizne kemije pri spremljanju kakovosti živil, tako kvalitativnih kot kvantitativnih določitev. Pri tem se uporabljajo sodobne analizne tehnike in metode, ki zahtevajo izobražen in strokoven kader.

Andrej Mekiš iz podjetja Messer Slovenija je predstavil različno uporabo plinov v živilski industriji, ki se je v zadnjem času zelo povečala, predvsem zaradi različnih aplikacij, ki se uporabljajo v prehrambni industriji.

Gregor Zupin iz podjetja Noack&Co AG je predstavil kako si s pomočjo enostavnih metod, kot so različni kvantitativni, kvalitativni in alergenski testi, zagotovimo varno hrano.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic