Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Seminar: Na kaj moramo biti pozorni že med letom, da bo naša davčna bilanca izdelana v skladu z davčno zakonodajo?

Vsebina seminarja:

• Pomen SRS 21,
• letni popis- inventura,
• Napake povezane z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi:
1. aktiviranje osnovnega sredstva,
2. določitev amortizacijske stopnje in načina amortiziranja (predpisane najvišje amortizacijske stopnje za potrebe davčnega obračuna po SRS, niso tudi podlaga za amortiziranje v knjigovodskih razvidih poslovnega izida),
3. nepravilno razmejevanje med investicijskim vlaganjem in stroški investicijskega vzdrževanjem ,
• davčne olajšave in njihovo uveljavljanje v praksi – NOVOSTI 2010 !!!,
• nepravilno evidentirani kratkoročno odloženi stroški,
• Pomen odpisa terjatev za »davčno priznavanje« prevrednotenja le teh,
• Izvzem prihodkov zaradi nepriznavanja odhodkov-evidence!!!,
• Davčno priznani stroški dela- na kaj moramo biti pozorni ! (pogodbe o zaposlitvi),
• Napake povezane z uporabo Uredbe o povračilih stroškov v zvezi z delom- delo preko študentske napotnice,
• najpogostejše napake na področju bonitet,
• popravljanje napak iz preteklih let, samoprijava.

Seminar bo vodila: Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih (knjigovodja, računovodja,…), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi tri priročnike. 

Kotizacija za člane ŠGZ:  95,00 EUR + 20% DDV;  za nečlane znaša kotizacija: 150,00 EUR + 20% DDV. 

Vljudno vabljeni.
 


VABILO
 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic