Novosti in obvestila

Datum

11. Dec 2023

Kategorije

Deli z drugimi

KONKRETNO O NAPOTOVANJU DELAVCEV V AVSTRIJO IN NEMČIJO

Štajerska gospodarska zbornica je v sodelovanju z Evropskim organom za delo (ELA) v petek, 8.12. 2023 organizirala posvet na temo napotovanja delavcev v Avstrijo in Nemčijo s poudarkom na gradbenem sektorju.

Številna udeležba na posvetu kaže na izjemno aktualno tematiko, s katero se srečujejo podjetja – posebej še gradbena, ki napotujejo delavce v tujino.

Izbrani strokovnjaki iz EU in Slovenije so predstavili slovensko zakonodajo v zvezi z napotovanjem delavcev v gradbenem sektorju ter zakonodajo Avstrije in Nemčije, kamor slovenski delodajalci napotujejo svoje delavce.

Grega Malec iz Sektorja za delovne migracije Direktorata za trg dela in zaposlovanje – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, družino in enake možnosti je predstavil pogoje za čezmejno opravlanje storitev s strani delodajalcev, obveznosti delodajalca in samozaposlene osebe ter posebnosti v zvezi z napotovanjem državljanov tretjih držav.

Damjan Mašera iz Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela Direktorata za delovna razmerja in pravice delavcev – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je predstavil pravice in obveznosti napotenih delavcev in delodajalcev s poudarkom na delovnih pogojih in kolektivnih pogodbah ter subsidiarno odgovornost.

Thomas Worgotter iz Finančne policije Avstrije, Christian Folzer in Albert Scheiblauer iz Sindikata gradbeništva in lesarstva Avstrije so prestavili avstrijsko zakonodajo s poudarkom na obveznostih delodajalcev, predhodni prijavi storitev in minimalni plači.

Polona Grobelnik Jurjovič iz ELA je poudarila, da skoraj 14 milijonov evropskih državljanov trenutno živi ali dela v drugi državi članici. Naloga Evropskega organa za delo, ki je bil ustanovljen 2019, je zagotoviti, da se pravila EU na področju mobilnosti delovne sile in koordinaciji socialne varnosti uporabljajo na pravičen in učinkovit način, tako da se posameznikom in podjetjem olajša izkoriščanje prednosti notranjega trga Evropske unije.

Predsednik ŠGZ, Albert Kekec je opozoril, da je v Sloveniji delovna migracija zelo prisotna, saj samo iz severovzhodne Slovenije vsak dan na delo v tujino – največ v Avstrijo – odpravi okoli 30.000 delavcev. Izpostavil je problematiko podjetij, ki svoje storitve opravljajo v tujini z začasno napotenimi delavci. To so predvsem podjetja, katerih dejavnosti so gradbeništvo ter tehnične in transportne storitve. Ta slovenska podjetja so v letu 2022 opravila za 5,6 milijard evrov izvoza teh storitev, kar je enako  9,5%  deležu slovenskega BDP – ja.

” Žal pa trenutna slovenska vlada te pomembnosti ne prepoznava, delavce migrante in podjetja, ki opravljajo storitve v tujini še dodatno obremenjuje z višanjem davkov in prispevkov in tako vzpostavlja nekonkurečno poslovno okolje. Posledice tega že čutimo, saj vse več podjetij seli svojo dejavnost iz Slovenije, postajamo pa tudi vse manj zanimivi za tuje investitorje.”, je še poudaril predsednik ŠGZ, Albert Kekec.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic