Alps4GreenC

Biooglje in zeleni ogljik

Kontaktna oseba:

TANJA BERGLEZ KRIVEC

Namen:

Biooglje in zeleni ogljik iz ostankov biomase lahko pomembno prispevata k zmanjšanju energetske odvisnosti alpske regije, ki se še povečuje, ter njene občutljivosti na podnebne spremembe in izgubo biotske raznovrstnosti.

Projekt Alps4GreenC prispeva k pogojem za energetsko zadostnost in zaščito podnebja v regiji s tem, da postavlja osnove za transnacionalno uporabo ostankov biomase.

Vir financiranja:

Projekt je sofinanciran z mehanizma INTERREG Alpine Space.

Cilji:

S političnimi priporočili in pilotno proizvodnjo zelenega ogljika projekt raziskuje priložnosti za pretvorbo biomase in predlaga transnacionalne vrednostne verige, ki temeljijo na biooglju. To prvo nadnacionalno sodelovanje za vzpostavitev vrednostne verige proizvodnje biooglja, bo omogočilo identifikacijo in nadgradnjo ustreznih tehnologij za pretvorbo biomase ter popolno realizacijo prehoda na zelene, post-ogljične pristope.

Aktivnosti:

  • vzpostavitev okolja za nadnacionalno uporabo ostankov biomase in predlaganje transnacionalnih vrednostnih verig na osnovi biooglja
  • predlog podpornih ukrepov in priporočil za usklajevanje na politični ravni
  • praktično testiranje in pilotna proizvodnja biooglja za uporabo v kmetijstvu in jeklarski industriji
  • kartiranje zainteresiranih deležnikov in kampanja množičnega zbiranja ostankov biomase z ozaveščanjem
  • analiza vrzeli na trgu glede možnosti pretvorbe biomase za oskrbo z zelenim ogljikom

PROJEKTNI PARTNERJI

GLAVNI PARTNER

Kemijski institut

Štajerska gospodarska zbornica

Free University of Bolzano - Faculty of Science and Technology

BioBASE GmbH

AIEL – Italian Agroforestry Energy Association

BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH