Novosti in obvestila

Datum

06. Jul 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Marko Lukić, Lumar IG in Jasna Dominko Baloh, DOBA med prejemniki Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke

Dve gospodarstvenici in dva gospodarstvenika so danes prejeli Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je nagrado že 53-ič podelila gospodarstvenikom kot priznanje za njihovo večletno uspešno vodenje podjetja.

Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2020 so prejeli:

  • Marko Lukić, direktor, Lumar IG d. o. o., Maribor
  • Jasna Dominko Baloh, direktorica, DOBA fakulteta, Maribor
  • mag. Zdenko Zanoški, direktor, Frutarom Etol d. o. o., Škofja vas, Celje
  • Marta Kelvišar, direktorica, ADRIA DOM d. o. o., Črnomelj

Na spletni strani Nagrada GZS si lahko poleg obrazložitve letošnjih nagrajencev, intervjujev, ki smo jih z njimi opravili za posebno izdajo revije GG, njihovega pogleda na 170 let GZS … ogledate tudi fotoutrinke s podelitve, njen posnetek ter krajšo reportažo. Seveda pa je objavljen tudi videofilm o delovanju zbornice skozi obdobje 170 let.

Obrazložitve nagrad

Marko Lukić, direktor Lumar IG d. o. o., Maribor

Lumar IG je družinsko podjetje, vodilni slovenski proizvajalec skoraj nič-energijskih montažnih objektov, ki s svojo razvojno naravnanostjo, inovativnimi in okolju prijaznimi rešitvami ustvarja trende na področju montažne gradnje tako v Sloveniji kot v tujini. 

V skoraj tridesetih letih delovanja so zgradili preko 2.450 objektov po Evropi, največ v Sloveniji, Nemčiji, Italiji in Avstriji. Z visoko kvaliteto in nadstandardno ponudbo objektov, ki jih odlikuje vrhunski dizajn in najsodobnejša tehnologija, dosegajo višje cene od konkurence. To potrjuje tudi kar 24-odstotna rast dobička in 16-odstotna rast čistih prihodkov v zadnjih treh letih, rast so ustvarili tudi v letu 2020. Inovativnost in razvoj dosegajo s svojo razvojno-raziskovalno skupino trinajstih raziskovalcev in petih tehnikov, družba sodeluje tudi v različnih razvojnih programih, projektih in strokovnih skupinah. S proizvodi, ki jih prodajajo pod lastno blagovno znamko in imajo številne domače in mednarodne certifikate, so tudi prejemniki priznanih domačih in tujih nagrad. 

Družba sledi filozofiji trajnostne in okolju prijazne gradnje. Vgrajujejo le materiale, ki v svoji življenjski dobi najmanj obremenjujejo okolje, uporabljajo tehnologije, ki potrebujejo najmanj energije za ogrevanje in vzpostavljajo takšno delovno okolje, ki že v procesu proizvodnje hiše zagotavlja odlične pogoje dela in minimalno obremenjevanje okolja. Poslovni model in proces, ki ga zasledujejo, naj bi zadovoljeval vse deležnike podjetja – od lastnikov do zaposlenih, poslovnih partnerjev, kupcev, mikro in makro okolja, v katerem delujejo in živijo ter trajnostnega in okoljskega vidika. 

Izjemno družbeno odgovornost izkazujejo tudi z visokimi sponzorstvi in donacijami, saj so v zadnjih treh letih za podporo športa, izobraževanja in zdravstva namenili preko 111.000 evrov. 

Uspehi družbe so zagotovo rezultat razvojne in inovativne usmerjenosti direktorja Marka Lukića, ki s svojim zgledom, znanjem in pristopom oblikuje trajnostni razvoj podjetja Lumar in celotne panoge montažne gradnje v Sloveniji in tudi v tujini.  

Foto Barbara Reya

https://www.lumar.si/

 

Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA fakulteta, Maribor

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor je sodoben samostojni visokošolski zavod, ustanovljen leta 2004. Je del Poslovne skupine DOBA, ki deluje že 31 let. Vsi programi fakultete so akreditirani, izvajajo pet dodiplomskih visokošolskih strokovnih programov, pet magistrskih programov in doktorski program. Srednjeročna strategija razvoja DOBA Fakultete ima šest glavnih strateških usmeritev: Online, Znanje, Povezovanje, Rast in trajnost, Ljudje, Skupnost/ljudje.

Razvili so model online študija, ki je edini mednarodno akreditiran model v jugovzhodni Evropi in imajo največ online študentov, skoraj polovica jih študira iz tujine, iz 46 držav sveta. Vpis študentov se je v zadnjih dveh letih povečal za 20 odstotkov. S svojo unikatnostjo, odprtostjo in fleksibilnostjo so nosilci sprememb na področju inovativnega učenja, razvijanja aktualnih znanj ter raziskovanja za trajnostno rast. Raziskovalna in razvojna dejavnost je usmerjena predvsem v prijavo in izvajanje raziskovalnih in razvojnih projektov, diseminacijo in krepitev odmevnosti raziskovalnih rezultatov ter vključevanje študentov v raziskovanje. V letih 2018–2020 so bili kot nosilci ali partnerji vključeni v pet mednarodnih programov Erasmus+ in tri slovenske projekte Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS). 

Družba je s triletno povprečno 12,4-odstotno rastjo ustvarila v letu 2019 3,1 mio EUR prihodkov in kar 103.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega. Tudi EBITDA v prihodkih od prodaje je znašala 25,8 odstotkov v 2019 ob 23,1-odstotni letni rasti v zadnjih treh letih. Rast prihodkov in dobička so beležili tudi v času epidemije v letu 2020. 

Družbeno odgovorno ravnanje je sestavni del DOBINE poslovne filozofije in se odraža v odnosu do študentov, profesorjev in mentorjev ter v odnosu do družbe in okolja. Tako aktivno sodelujejo pri različnih družbenih akcijah, ustanovljen imajo poseben učni sklad za pomoč študentom v stiski. 

S sodobnim načinom vodenja, vključevanjem vseh zaposlenih v oblikovanje razvojnih ciljev, motiviranjem zaposlenih za doseganje skupnih ciljev, procesno organiziranostjo, spodbujanjem mrežne organiziranosti in odgovornosti, timskim delom, spodbujanjem inovativnosti ter približevanjem k misleči se organizaciji zagotavlja direktorica Jasna Dominko Baloh trajnostno rast DOBA Fakultete.  

Foto Barbara Reya

https://www.fakulteta.doba.si/

 

Foto Barbara Reya

Več informacij o Nagradi GZS na spletni strani https://nagrada.gzs.si/

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic