Novosti in obvestila

Datum

16. Avg 2011

Kategorije

Deli z drugimi

Mednarodni IPMA certifikati za projektne managerje

Večanje zanimanja ter porast števila certifikantov s področja projektnega managementa v EU in tudi v Sloveniji ni presenetljivo. Je posledica vse večjih zahtev po obvladovanju konkurenčnosti, sprememb in razvoja. Omenjeno obvladovanje se lahko dosega le s pravimi in dobro izvedenimi projekti, za katere pa so potrebni usposobljeni projektni managerji.
Certifikacija na področju projektnega managementa že dalj časa postaja nujnost:
 za posameznike, ki delujejo na področjih projektnega managementa, saj pridobijo mednarodno veljavno dokazilo o tem, da imajo ustrezne kompetence za uspešno obvladovanje projektnega dela ter s tem možnosti hitrejšega razvoja lastne poklicne kariere;
 za naročnike projektov, saj sodelujejo s certificiranimi projektnimi managerji, ki zagotavljajo večjo profesionalnost in usposobljenost ter tako manjše tveganje za uspešno realizacijo projektov;
 za ponudnike storitev projektnega managementa, saj svojim strankam lahko zagotovijo profesionalne in strokovno usposobljene projektne sodelavce ter tako pridobijo konkurenčno prednost pred drugimi »necertificiranimi« ponudniki teh storitev.

V programu »IPMA SloCert« se presoja in ocenjuje raven usposobljenosti in pristojnosti, ki se nanašata na znanje in izkušnje kandidata na področju projektnega managementa. Program mednarodnega IPMA certificiranja omogoča certificiranje na štirih možnih ravneh:

 A-raven: certificirani direktor projektov (angl. Certified Projects Director – IPMA level A). Gre za osebo, ki vodi program ali portfelj z več kompleksnimi projekti.
 B-raven: certificirani senior projektni manager (angl. Certified Senior Project Manager – IPMA level B). Gre za osebo, ki samostojno vodi kompleksne projekte.
 C-raven: certificirani projektni manager (Certified Project Manager – IPMA level C). Gre za osebo, ki samostojno vodi manj kompleksne projekte oz. sodeluje pri managementu kompleksnih projektov.
 D-raven: certificirani vodja projektne naloge (Certified Project Management Associate – IPMA level D). Gre za osebo, ki je strokovnjak in obvlada znanja s področja projektnega managementa.

Rok za prijavo kandidatov na jesenski cikel IPMA SloCert certificiranja je 8. september 2011. Dodatne informacije o prijavi ter pridobitvi mednarodno priznanih certifikatov za projektne managerje lahko najdete na spletni strani http://sl.zpm-si.com/certificiranje/.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic