Mednarodni logistični kongres »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2019, Portorož, 3.-5.04.2019

Kongresa se udeležujejo najvišji predstavniki na svetovni in evropski ravni, mednarodne carinske in transportne organizacije (WCO, IRU, ETN, DTLF) in domače pooblaščene institucije. Na gospodarskem delu kongresa bodo predstavljeni projekti iz nekaterih najuglednejših podjetij iz industrije, logistike, transporta in IKT panoge iz Slovenije in tujine IJS, Danfoss, TPV, Novartis, Schenker, Škoda AVTO, Ortec, Degirolami, SŽ, Studio Moderna, IJS, Špica, Telekom, ZZI, itd..

Obravnavane teme so pomembne tako za predelovalno panogo kot tudi za ponudnike logističnih storitev in IKT rešitev s področja logisitike v širšem smislu.