Mestna občina Maribor Odlog plačil NUSZ

Zaradi epidemije COVID-19 in nujnih državnih in občinskih ukrepov, ki so potrebni za zajezitev epidemije, so številna podjetja na območju Mestne občine Maribor zašla v likvidnostne težave. Mestna občina Maribor je zato sprejela ukrepe, s katerimi bo razbremenila podjetja in s tem pripomogla k izboljšanju likvidnostne situacije podjetij in s tem ohranjanju delovnih mest.

Mestna občina Maribor bo zato izkoristila zakonsko možnost (ZDavP-2) in Finančni upravi RS podatkov za odmero NUSZ ne bo posredovala do 31. 3. 2020, ampak bodo podatki posredovani šele 30.6. 2020. S tem ukrepom bo Mestna občina Maribor zagotovila, da bo podjetjem in drugim lastnikom nepremičnin, NUSZ odmerjen šele jeseni, ko bo epidemija za nami. Navedeno bo izboljšalo likvidnostno situacijo podjetij. Podjetja, ki so do zdaj plačevala akontacijo NUZS, plačevanje akontacije prilagodijo svoji zmožnosti oz. je ne plačujejo, saj to ni več zakonska obveza.

Navedeni ukrep je skladen s pravili EU o državnih pomočeh. Ukrep ni selektiven, namenjen samo posameznemu podjetju, ampak vsem.

 

Priloga: Odlog plačila NUSZ…

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice

Izpostavljamo

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!