Prilagajanje izvajanja projektov v času pandemije koronavirusa

Prilagajanje izvajanja projektov v času pandemije koronavirusa
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Informacija upravičencem glede prilagoditev izvajanja kohezijskih projektov:

https://www.gov.si/novice/2020-03-18-informacija-upravicencem-glede-prilagoditev-izvajanja-kohezijskih-projektov/

Informacija vezana na izvajanje projektov Interreg:
http://www.si-at.eu/si2/2020/03/19/trenutna-situacija-v-zvezi-s-korona-virusom-pomembna-informacija-za-projekte/

Informacije Evropske komisije v zvezi z izvajanjem projektov Obzorje 2020:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12945