Novosti in obvestila

Datum

24. Sep 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Mnenje IP v zvezi z vpogledom delodajalca v potrdilo o cepljenosti proti Covid 19

Informacijska pooblaščenka (v nadaljevanju: IP) v mnenju ugotavlja, da mora delodajalec pri ugotavljanju pravne podlage za obdelavo zdravstvenih osebnih podatkov delavcev najprej ugotoviti, ali je izpolnjevanje pogoja PCT z zakonom ali podzakonskim aktom obvezen ali ne.

V primeru, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno, je delodajalec na podlagi Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT in naslednji; v nadaljevanju: ZDR-1) načeloma upravičen do informacij o izpolnjevanju pogoja PCT. IP ob tem poudarja, da v kontekstu delovnih razmerij ne obstaja obveznost predložitve zdravstvenega izvida, temveč zgolj same informacije iz izvida, zato delodajalec tudi ne sme zbirati ter hraniti zdravstvenih izvidov ali potrdil o cepljenju/ prebolevnosti/ testiranju (razen če bi področni predpisi določali drugače).

V primeru, da izpolnjevanje pogoja PCT ni obvezno in se delodajalec odloči za izpolnjevanje pogoja PCT, mora sprejeti oceno tveganja, ki jo izvede v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljevanju ZVZD-1) in ob sodelovanju pooblaščene osebe medicine dela in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ). V tem primeru mora delodajalec kot upravljalec osebnih podatkov zagotavljati spoštovanje vseh načel varstva osebnih podatkov, med drugim tudi načela omejitve namena (osebni podatki so zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni) in načela najmanjšega obsega podatkov (osebni podatki so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo).

 

Mnenje IP lahko najdete na naslednji spletni strani: https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/GDPR-v-%C4%8Dasu-Corone.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic