Nadomestne volitve organov ŠGZ

Spoštovani člani ŠGZ!

Ker je zaradi določenih sprememb v članstvu ŠGZ članov Upravnega odbora trenutno 23 od potrebnih 25, članov Nadzornega odbora pa 4 od potrebnih 5, smo dolžni za manjkajoče člane izpeljati nadomestne volitve.

V skladu s Pravilnikom o delu skupščine in o volitvah organov Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ) vas vabimo, da posredujete predloge kandidata za:

• člana upravnega odbora ŠGZ in/ali
• člana nadzornega odbora ŠGZ

Predlagan kandidat mora prihajati iz podjetja, ki je član ŠGZ.


Volilna komisija bo na podlagi prispelih predlogov sestavila ožji nabor kandidatov (max. 5 za UO in max. 3 za NO). Ožji nabor kandidatov bo volilna komisija predlagala UO v izvolitev. UO bo po potrditvi objavil ime kandidata na spletni strani ŠGZ najmanj 15 dni pred sejo skupščine, na kateri se bodo izvolili nov član UO ŠGZ oz. NO ŠGZ.

Prosimo, da vaše predloge kandidata na predpisanem obrazcu posredujete na naslov: Štajerska gospodarska zbornica, Ulica talcev 24, 2000 Maribor; ali po faksu na: 02 2208 711; ali po e-pošti na: info@stajerskagz.si; najkasneje do srede 17. maja 2017.

S spoštovanjem,
Dr. Roman Glaser l.r.
Predsednik ŠGZ