Novi program metalurg se bo izvajal na Ptuju

Novi program metalurg se bo izvajal na Ptuju
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Štajerska gospodarska zbornica se je na zavrnitev novega izobraževalnega programa na Ministrstvu za šolstvo, skupaj z gospodarstvom regije ostro odzvala. Skupaj z obema šolama in Obrtno zbornico Območna enota Maribor je pripravila dopis, ki mu so bile priložene izjave Taluma in nekaj podjetij, ki potrjujejo pripravljenost sodelovati pri vajeništvu in usposabljanju mladih, da bi tako pridobili kakovosten kader. 

Tehniški šolski center Maribor in Šolski center Ptuj sta za šolsko leto 2019/2020 pripravila predlog vpisa in vlogo za odobritev vpisa z vajeništvom za poklice: oblikovalec kovin orodjar,  elektrikar in mehatronik operater. Šolski center Ptuj že ima navezane stike s podjetji, ki so pripravljene takoj pričeti s sodelovanjem pri vajeništvu za omenjene poklice.

Šolski center Ptuj je podal na Ministrstvo Predlog razmestitve novega programa Metalurg.

MIZŠ je Šolskemu centru Ptuj – Strojni šoli, odobril tudi vajeništvo v programu Klepar -Krovec.

V Podravski regiji in okolici so omenjeni poklici močno deficitarni in podjetja in območni Zavod za zaposlovanje manko tovrstnih delavcev spremljata že dlje časa. Izobraženih  in usposobljenih zaposlenih ni na voljo in gospodarske družbe in obrtne delavnice tudi zavračajo posle, saj ne bi mogle izvesti vseh naročil, ki bi jih lahko prevzele. Ministrstvo je z dopisom dne 14.12. 2018 posredovalo tabele, iz katerih je razvidno, da vajeništva za poklica elektrikar in mehatronik v naši regiji ne bo izvajal nihče, prav tako so bili zavrnjeni ostali programi.

Dobra vest je, da je v sedaj objavljenem razpisu bil vključen tudi program Metalurgije na Šolskem centru Ptuj, žal pa predlogi za ostale spremembe niso bili sprejeti. Omenjeni šoli z gospodarstvom dobro sodelujeta in razvojno se usmerjata v programe, po katerih gospodarstvo povprašuje sedaj in bo imelo potrebe tudi v naslednjih letih. Decembrski skupni poziv  je le eden od skupnih korakov gospodarstva in šol.