Sporočilo za javnost: Magna je projekt, ki pove zelo veliko o našem odnosu do investicij in do razvoja

magna steyr

Gospodarstvo ni politika, čeprav se srečujemo v istem prostoru, si običajno želimo in prizadevamo za iste cilje, nemalokrat pa tudi trčimo drug ob drugega. Pričakovanja, ki jih ima gospodarstvo, ki se združuje tudi v Štajerski gospodarski zbornici in ga torej zbornica tudi reprezentira, so, da si politika prizadeva in angažira za ustvarjanje pogojev za gospodarjenje in za takšne zakone, ki dajejo jasen in nedvoumen okvir našemu delu. Izjemno pomembno področje so pogoji za nove investicije, ki pomenijo razvoj, nova delovna mesta, nove spodbude za šolanje na vseh stopnjah, delo za premnoga mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki v regiji prevladujejo, nove perspektive za izvozno usmerjena podjetja in nenazadnje tudi ugled regije in Slovenije.

In Magna je takšna investicija, tudi če v tem trenutku pomeni »samo« 200 delovnih mest. Magna je bila signal, da lahko tudi v našem okolju nekaj uredimo hitro in korektno do tistih, ki prihajajo k nam in so pripravljeni v našem okolju investirati. Magna Stayer je prepoznala Štajersko kot regijo z dolgoletno industrijsko tradicijo, ki ne izgine kar tako, ki je del vrednostnega sistema ljudi in njihovega načina življenja. Zato so se ljudje razveselili novih priložnosti. Kovinska industrija, in znotraj nje avtomobilska, ni nič novega v našem okolju, čeprav nekateri to pozabljajo, mnogi, ki sicer živijo na drugih koncev Slovenije, pa očitno tega sploh ne vedo. In ne vedo kaj pomeni biti brez službe, voziti se v oddaljene kraje za vsakodnevni zaslužek.

Postopki države, ki so omogočili odločitev o postavitvi Magne in pripeljali do začetka gradnje, so obetali in tega smo bili na Štajerskem veseli, ne samo zaradi neposrednih zaposlitev v obratu, ampak tudi zaradi nekega splošnega mobilizacijskega duha, ki je za regijo pomemben. Tudi Magna, tako kot mnoga druga zelo izvozno usmerjena podjetja, namreč prispevajo k boljši ekonomski situaciji regije in Slovenije. Za postopke je odgovorna država, v gospodarstvu velikokrat opozarjamo, da so dolgotrajni, velikokrat birokratko zapleteni in nelogični, vendar jih pač moramo spoštovati. In pričakujemo, da jih spoštujejo tudi vsi drugi. Nikakor ne moremo pristati na to, da bo sedaj Magna, drugič neko drugo podjetje ali obrtnik, ne glede na to, ali prihaja iz domačih logov ali iz tujina, žrtev nespoštovanja dogovorov, neurejenih postopkov, prelaganja odgovornosti in zavlačevanja. Nikakor ne želimo kratiti pravic nikomur, ampak vsaka pravica naleti tudi na meje. Razmišljati je treba široko in imeti v mislih več kot le lasten interes. Zato imamo državo in vse njene institucije od katerih pričakujemo, da bodo usklajevale interese, korektno vodile postopke in prevzemale odgovornost.

V Štajerski gospodarski zbornici pričakujemo, da bo Magna Stayer izpolnila vse, kar ji je bilo ob začetku gradnje naloženo in pričakujemo, da bo ob izpolnitvi naloženih obveznosti tudi dobila vsa potrebna dovoljenja za začetek proizvodnje. V javnosti je veliko namigovanj, polresnic, pomanjkljivih informacij, ki vnašajo nemir in nezadovoljstvo, znižujejo ugled državi in še posebej naši regiji. Prihod Magne v naš prostor je stimulativen, prinaša nova delovna mesta in dviguje samozavest in perspektivo ljudem v regiji. In zato pozivam vse, da izpolnijo svoje obveze, spregovorijo v skupnem jeziku in prerekanja in nesoglasja rešujejo tam, kjer je za to predviden čas in prostor, ne pa na plečih Štajerske in njenih prebivalcev.

mag. Aleksandra Podgornik,
direktorica Štajerske gospodarske zbornice

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice