Novosti pri pokojninah

Na sejo Regijskega sveta ŠGZ za razvoj človeških virov smo 23. novembra 2018 povabili generalnega direktorja ZPIZ Marijana Papeža. Srečanja se je udeležilo
16 predstavnic podjetij iz vrst članov ŠGZ. Predstavljen je bil trenutno veljavni zakon in spremembe, ki so v zakonodajnem postopku. V nadaljevanju je bilo izpostavljeno tudi veliko vprašanj in dilem, ki se nanašajo na področje inšpekcijskih nadzorov v podjetjih na področju delovno-pravne zakonodaje, zato bomo v prihodnjih mesecih povabili tudi predstavnike inšpektorata za delo in jim zastavili vprašanja, ki so ostala odprta.

V koalicijskem sporazumu je, med drugim, zapisano:

Vsako delo šteje: Uveljavljati bomo začeli načelo »vsako delo šteje« oziroma »od vsakega dela oziroma zaslužka plačevati prispevke za socialna zavarovanja«, zlasti s ciljem zamejevanja prekarnega dela.
Strategija ekonomskih migracij: Sprejeli bomo novo strategijo ekonomskih migracij, ki bo v primeru primanjkljaja
domačega kadra olajšala pridobivanje ustreznega kadra iz tujine in ga učinkovito vključevala v našo družbo ter tako izboljšala razmerje med zavarovanci in upokojenci.
Dvig prispevne stopnje PIZ za delodajalce: S ciljem približevanja obremenitve za delodajalce in delojemalce bomo
postopoma dvignili prispevne stopnje PIZ za delodajalce, in sicer do konca mandata v stopnji 0,8 odstotne točke dviga za
delodajalce na leto.
Dvojni status: Upokojencem bomo po izpolnitvi pogojev starosti in pokojninske dobe za starostno pokojnino (ob upoštevanju ustreznih varovalk) ob ponovni vključitvi v delovno aktivnost omogočili prejemanje celotne pokojnine ob pogoju plačevanja vseh prispevkov za socialna zavarovanja. Uveljavitev ukrepa se predvideva z januarjem 2019.
Izredne uskladitve: Dodatno izredno usklajevanje pokojnin, vezano na neusklajevanje v času gospodarske krize, bo
vezano na gospodarsko rast. Ob gospodarski rasti več kot 3 % se bodo pokojnine usklajevale za 1 %, ob 4-odstotni gospodarski rasti za 1,5 % ter ob 5-odstotni gospodarski rasti za 2 %.