O izzivih in priložnostih energetskega razvoja poslanci regije s člani Regijskega sveta za energetsko področje pri ŠGZ

O izzivih in priložnostih energetskega razvoja poslanci regije s člani Regijskega sveta za energetsko področje pri ŠGZ
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Srečanja se je včeraj, 11. 2., udeležilo 9 poslancev iz regije. Prišli so iz občin Maribor, Ruše in Ormož, poslanci iz Ptujskega območja pa so se opravičili. 

Poslanci so z zadovoljstvom sprejeli podrobne informacije o trenutnem stanju v energetiki v regiji in strokovne poglede na razvojna vprašanja, ki so jih predstavniki regijskega sveta podali na srečanju. Energetika zajema področja elektrike, ogrevanja in prometa, obvezujoči cilji EU in usmeritve pa kot prioriteto postavljajo obnovljive vire in učinkovitost izkoriščanja energije.

Znani so podatki, da je slovenska energetska samozadostnost samo dobro eno tretjino primarne rabe energije. Slovenija ima precej neizkoriščenega energetskega potenciala, še posebej na Štajerskem in v Pomurju. Ob investicijah v nove proizvodne kapacitete pa je potrebno izvajati tudi korektno in celovito obnovo obstoječih kapacitet za proizvodnjo energije, da se ohranjata tehnološka kondicija in nespremenjen vpliv na okolje. Na področju elektro energetike pa bo povečana poraba električne energije zahtevala tudi večje in zmogljivejše distribucijsko omrežje, kjer bodo potrebne velike investicije.

Skupaj so se odločili za srečanja ob razpravah o strateških razvojnih dokumentih v energetiki in ob spremembah energetskega zakona, ko bodo podatki, napovedi  in analize s področja energetike za poslance še bolj aktualni.