Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB – seminar

 • PROGRAM:
 • pregled zakonodaje
 • zavezanec za davek (rezident, nerezident), davčna stopnja, davčno obdobje
 • amortizacija kot davčno priznan odhodek (predstavitev ob uporabi praktičnih primerov; posebnosti)
 • odpisi terjatev kot davčno priznan odhodek (predstavitev ob uporabi praktičnih primerov) in v katerih primerih je potrebno obračunavati odloženi davek
 • določanje transfernih cen (posebnosti)
 • obresti med povezanimi osebami (posebnosti)
 • obdavčitev dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam
 • prevrednotenje finančnih naložb ter vpliv prevrednotenja na davčno osnovo
 • oblikovanje rezervacij in vpliv na davčno osnovo
 • odpisi neplačanih kreditov (predstavitev na praktičnih primerih)
 •  davčno nepriznani odhodki (predstavitev ob uporabi praktičnih primerov)
 • bonitete (obračuni in obdavčitev), obdavčitev daril
 • plače in druga izplačila v zevi z zaposlitvijo (posebnosti)
 • davčna izguba in pokrivanje davčne izgube
 • izvzem prihodkov
 • davčne olajšave
 • praktični primeri davčnih olajšav
 • ostale posebnosti
 • vprašanja in odgovori.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:
vodjem financ in računovodstva, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem, samostojnim podjetnikom, vodjem računovodskih servisov in vsem, ki jih ta tematika zanima.

SEMINAR BO VODILA:
Alenka Krkovič
, mag., preizkušena davčnica, preizkušena računovodkinja; sodna izvedenka za davke in sodna izvedenka za računovodstvo; z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami s področja računovodstva, davkov in financ; svetovalka uprav.

KOTIZACIJA:
Cena seminarja za člane ŠGZ je 110,00 EUR (DDV ni vključen), za nečlane je cena 140 EUR (DDV ni vključen) in vključuje seminarsko gradivo, v odmoru pa vam bomo postregli tudi s prigrizki in osvežilnimi napitki. Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun  NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 5144. Prosimo, da ob prihodu na posvet predložite potrdilo o plačani kotizaciji.

PRIJAVE:
Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.
 

PRIJAVNICA 

 • po faksu št.:                01 565 59 20
 • po pošti:                     Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, p.p. 2517, 1001 Ljubljana
 • na e-naslov:                 cpu@cpu.si

• Za dodatne informacije pokličite: Grega Sodja, T: 01 58 97 663, grega.sodja@cpu.si
• GZS CPU je davčni zavezanec, davčna številka je: SI 68827075
 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic