Obvestilo MOP: obvestilo o podpori RRI na področju podnebnih sprememb – Sklad za podnebne spremembe, osnutek programa 2020

obvestilo o podpori RRI na področju podnebnih sprememb - Sklad za podnebne spremembe, osnutek programa 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

»MOP v tem času objavil osnutek programa Sklada za podnebne spremembe za l. 2020: https://www.gov.si/novice/2019-11-04-pricetek-javne-obravnave-odloka-o-programu-porabe-sredstev-sklada-za-podnebne-spremembe-v-letu-2020/ (Upr.namen 5. Raziskave, razvoj in inovacije, ukrep Podpora RRI na področju podnebnih sprememb, str. 11 – 12 ter 41 – 42).

Ukrep Podpora RRI na področju podnebnih sprememb smo nekoliko poenostavili glede na primerljivi ukrep v programu za 2019 (npr. ni več zahteve glede kazalnika ekološki odtis, osredotočamo se na upravičence v razvojno-raziskovalni in gospodarski sferi) in zanj že v letu 2020 predvideli 8 mio EUR. Še vedno pa bo potrebno upoštevati pravila državnih pomoči, za katere bo podlaga opredeljena v prenovljenem zakonu o varstvu okolja).

Morebitne pripombe lahko še do 30. novembra pošljete preko portala e-Demokracija, na katerem je objavljen osnutek programa podnebnega sklada. Glede zasnove javnega razpisa pa nameravamo še izvesti posvetovanje z zainteresiranimi deležniki. Tudi nove informacije bomo javno objavili, ker morajo biti na enak način dostopne vsem zainteresiranim. Odgovorni za pripravo in izvedbo ne moremo imeti ločenih razgovorov  s posameznimi zainteresiranimi organizacijami, zagotoviti moram enako obravnavo vseh.

Novosti v zvezi z Inovacijskim skladom EU pa se objavljajo na spletni strani sklada: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en