Odgovori na najpogostejša vprašanja – Mega Korona zakon

MEGA KORONA ZAKON – ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA

Pravna služba GZS je pripravila odgovore na najpogostejša vprašanja, povezana z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) po posameznih vsebinskih sklopih: veljavnost zakona in splošna vprašanja, čakanje na delo, višja sila, izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene, verske uslužbence, družbenike in kmete, mesečni krizni dodatek, dividende in nagrade, obračun plač …

Odgovore so pripravili svetovalci Pravne službe GZS Metka Penko Natlačen, Urška Sojč, Cvetka Furlan, Andreja Kos in Lea Wildmann. Odgovori so pripravljeni po posameznih vsebinskih sklopih.

V posameznih primerih, ko odgovor na posamezno vprašanje ni jasen, bomo vložilo zaprosilo za tolmačenje na MDDSZ ali pojasnilo za izvajanje postopka sofinansiranja na Republiški zavod za zaposlovanje ali FURS. Rubrika odgovorov bo s pridobljenimi odgovori dopolnjena.

Na dan objave teh odgovorov MEGA zakon še ni sprejet in ne velja.

 

 

 

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice