Novosti in obvestila

Datum

28. Maj 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Okoljski dan 2021 – Gospodarske verige vrednosti  v luči zelenega prehoda, 4.6.2021

Ob svetovnem dnevu varstva okolja vas vljudno vabimo na strokovno konferenco

Gospodarske verige vrednosti

v luči zelenega prehoda

 

petek, 4. junij 2021, z začetkom ob 9.30
na vašem delovnem mestu, Zoom

 

Prijava na dogodek

 

Ob letošnjem jubilejnem, 20. okoljskem dnevu gospodarstva, se na globalni ravni nahajamo na pragu tehnološke prenove in preoblikovanja gospodarstva. Na ravni EU ocenjujejo, da  bo potrebno večino naložb za prehod v podnebno nevtralnost izvesti v tem desetletju. Veliko članic EU se že pripravlja na zagon svojega gospodarskega razvoja in rasti v okviru nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, saj te načrte razumejo kot edinstveno priložnost za pospešitev naložb, ki so potrebne za prehod energetsko intenzivne industrije v podnebno nevtralnost. Nove tehnologije, vrednostne verige in infrastrukture, ki se bodo razvile okoli energetsko intenzivne industrije, pa bodo zagnale prenovo ne le skozi ostali del gospodarstva, ampak tudi širše družbe.

Na okoljskem dnevu bomo skupaj pogledali, kako se na te izzive pripravlja Slovenija. Predstavili bomo okvirne možnosti, ki se oblikujejo preko strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov) pri razvoju in raziskavah na področju novih materialov in tehnologij ob podpori digitalizacije in novih poslovnih modelov krožnega gospodarstva.

Letošnji jubilejni okoljski dan gospodarstva bo potekal 4. junija 2021 digitalno, preko spletne aplikacije ZOOM. Dogodek se bo začel ob 9:30 in bo izveden v treh sklopih, ki bodo ponazoril možnosti tehnološke prenove skozi različne dele vrednostnih verig različnih panog, od razvoja materialov skozi razvoj tehnologij do zapiranja zank krožnega gospodarstva.

Osnutek programa

9.20 prijave na portalu ZOOM
9.30 – 11.00 Uvodni pozdrav
  mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor, Gospodarska zbornica Slovenije

Andrej Čuš, državni sekretar v Sektorju za zelene tehnologije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Energetsko intenzivna industrija – proizvodnja materialov

SRIP Materiali kot končni produkti – SRIP MATPRO

Nove vrednostne verige za podnebno nevtralno krožno gospodarstvo se začenjajo s pravimi surovinami – materiali, možnosti njihovega razvoja in preboja

dr. Matjaž Godec, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

Razvoj materialov in tehnologij za zeleni prehod

dr. Jožef Medved, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Bojan Podgornik, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

dr. Peter Cvahte, IMPOL 2000 d.d.

dr. Stanislav Kores, TALUM d.d. Kidričevo

Polimerni materiali prihodnosti kot pomemben element na poti do trajnosti

dr. Andrej Kržan, Kemijski inštitut

dr. Blaž Nardin, Fakulteta za tehnologijo polimerov

11.00 – 11.15 Odmor z nagradnim kvizom
  *Pokrovitelj nagradnega kviza je CPU – Center za poslovno usposabljanje. Vabljeni k sodelovanju!
11.15 – 12.45 Na sredini verige vrednosti

SRIP Tovarne prihodnosti – SRIP ToP

Europe’s Technology Industries’ views on the EU Sustainable Products Initiative and the Digital Product Passport

Stéphanie Mittelham, Manager – Energy and Environment ORGALIM (predavanje bo potekalo v angleškem jeziku, brez prevoda)

Z digitalnim dvojčkom produkta do krožnega gospodarstva

dr. Niko Herakovič, dr. Miha Pipan, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

12:45 – 13:15′ Odmor
13.15 – 14.45 Iz linearnega v krožno

SRIP Krožno gospodarstvo

Bioeconomy Pilot toward the green transition and the SMBioLNG business case

Ilaria Re, Lombardy Green Chemistry Association, Technical coordinator of Vanguard Initiative’s Bioeconomy Pilot (predavanje bo potekalo v angleškem jeziku, brez prevoda)

 

 

Odpadki kot vir sekundarnih surovin – Polykrožnost

mag. Slavko Dvoršak, Surovina d.o.o.

dr. Mojca Poberžnik, IOS d.o.o.

do 15.00 Zaključek z razglasitvijo zmagovalca nagradnega kviza, prejemnika nagrade CPU

Veselimo se vaše prijave in snidenja z vami na dogodku. Udeležba je brez kotizacije. Vljudno vabljeni!

Ekipa Okoljskega dneva gospodarstva

 

*Nagradni kviz z bogatim dobitkom

 

Vse udeležence 20. okoljskega dne vabimo k sodelovanju v nagradnem kvizu, ki se bo odvijal v odmoru med prvim in drugim delom dogodka. Pokrovitelj nagradnega kviza je:

·        CPU – Center za poslovno usposabljanje, ki na podlagi 30-letne tradicije delovanja in izkušenj, v sodelovanju s strokovnjaki iz prakse, organizira raznovrstna izobraževanja, delavnice in seminarje.

 

CPU podarja izjemno bogato nagrado, ne le s finančnega vidika, temveč predvsem z vidika pridobljenega znanja. Dobitnik nagrade prejme brezplačno udeležbo na 4-dnevnem strokovnem usposabljanju

»Orodja energijskega managementa«

v vrednosti 1.159,00 eur.

Nagrada ni prenosljiva!
Davčna osnova od prejete nagrade in plačana akontacija dohodnine se upoštevata pri letni odmeri dohodnine.

 

Strokovno usposabljanje »Orodja energetskega managementa« je namenjeno tehničnim direktorjem, energetskim managerjem in drugim strokovnim osebam, zadolženim za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih.

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic