Okoljski dan gospodarstva: Razširjena odgovornost proizvajalcev – čas za spremembe! GZS, 4.6.2019

Ob svetovnem dnevu varstva okolja vas vabimo na Okoljski dan gospodarstva

Razširjena odgovornost proizvajalcev
– čas za spremembe!

v torek, 4. junija 2019, ob 9.30
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, I. nadstropje, dvorana A.

Minimalne zahteve za razširjeno odgovornost proizvajalca, ki jih določa v lanskem letu sprejeta nova EU zakonodaja o odpadkih, ne-transparentnost sistemov razširjene odgovornosti proizvajalca, in kopičenje odpadne embalaže pri zbiralcih odpadkov narekujejo spremembe zakonodaje o odpadkih še v letošnjem letu.

Kakšne spremembe lahko pričakujemo? S kakšnimi izzivi pri ravnanju s proizvodi, za katere velja razširjena odgovornost proizvajalca, se soočajo podjetja? Vabimo vas, da se nam pridružite in svoje izkušnje delite z nami.

e-Prijava je obvezna.

    Program in prijava    

Okoljski dan je namenjen podjetjem, ki dajejo v promet proizvode, za katere velja razširjena odgovornost proizvajalcev, zbiralcem in predelovalcem odpadkov, družbam – nosilcem skupnih načrtov za ravnanje s proizvodi potem, ko postanejo odpadek, RR organizacijam, državni upravi in tudi drugim zainteresiranim za področje varstva okolja.

Kotizacije ni.

Vljudno vabljeni!