Novosti in obvestila

Datum

08. Apr 2022

Kategorije

Deli z drugimi

SPS: P1 COVID 2022 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

a) INFORMACIJE ZA PODJETNIKE

 1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS. št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022:

 2. Priprava vloge
  I. Prijavni list P1 COVID 2022 – ePortal
  V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje,doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge.
  Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.II. Bilance/boniteta:
  – Letno poročilo za 2020/2021 (bilanca stanja, izkaz poslovnega izdida in izkaz bilančnega dobička/izgube), oddana na Ajpes, na poenotenih obrazcih za državno statistiko;
  – S-BON-1 (Ajpes) za leto 2020/2021:
  – za podjetja ustanovljena v letu 2021/2022: BON-2 (Ajpes) in računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.

  III. Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada (vlagatelj ga pridobi na poslovni banki).

 3. Več informacij o razpisu P1 COVID 2022 vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
  • Albina Hojski Ilijevec (02) 234 12 59
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

b) INFORMACIJE ZA BANČNIKE

 1. Informacije za bančnike za razpis P1 COVID 2022:

 2. Kontaktne osebe Sklada:

  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Darinka Meško (02) 234 12 53
  • Aleksandra Kranjc Premec (02) 234 12 76
  • Petra Kujavec (02) 234 12 66

  Financiranje je bilo mogoče zaradi jamstva v okviru COSME in Evropskega sklada za strateške naložbe (»EFSI«), ustanovljenega v okviru investicijskega načrta za Evropo. Namen EFSI je podpora financiranju in implementaciji produktivnih naložb v Evropski uniji in zagotoviti boljši dostop do financiranja.

Vir: SPS… 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic