Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjevCilji usposabljanja:
Splošni cilj programa Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev je usposobiti udeležence za izvajanje mentorstva pri praktičnem izobraževanju ali usposabljanju z delom, na določenem strokovnem področju, s poudarkom umestitve pedagoške in izobraževalne dimenzije v gospodarsko okolje. V okviru usposabljanja udeleženec pridobi kompetence učinkovitega pedagoško-andragoškega dela z udeleženci različne starosti na področju praktičnega izobraževanja ter usposabljanja z delom.

Udeleženci seminarja se usposobijo za izvajanje poučevanja in uvajanja mladih, ki prihajajo iz šol v delo ter  sodelavcev, ki se prvič uvajajo v delo.   

Udeleženci:

  • usvojijo postopke načrtovanja, izvajanja in poučevanja v delovnem procesu ter spoznajo orodja, ki jih pri tem uporabljajo;
  • usvojijo veščine uspešne medsebojne komunikacije, ki spremljajo proces izmenjave znanja;  • spoznajo značilnosti sistema izobraževanja, s poudarkom na vseh ravneh poklicnega in strokovnega izobraževanja. 
     

Pogoji za vključitev v usposabljanje:

  • Pogoj za vključitev v program je za mentorje v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju: najmanj končana srednja poklicna (3 letna) ali druga popolna srednja šola v skladu s predpisi;  • za mentorje v višjem strokovnem izobraževanju: najmanj končana višja strokovna šola in 5 let delovnih izkušenj.
     

Pogoji za uspešno končanje usposabljanja:
Po končanem programu kandidat izdela in zagovarja kompleksno seminarsko nalogo, ki vsebuje pisno pripravo letnega operativnega programa za izvajanje praktičnega usposabljanja v delovnem procesu in pisno pripravo za učno enoto (delovno vajo) in se tako usposobi za mentorstvo praktičnega izobraževanja v delovnih procesih.

Cena seminarja je 180,00 EUR  + 20% DDV  in vključuje seminarsko gradivo ter osvežilne napitke.


VABILO

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic