Novosti in obvestila

Datum

16. Jul 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Podaljšani in prenovljeni ukrepi, ki ohranjajo delovna mesta in pomagajo delodajalcem

Državni zbor je v mesecu juliju sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki podaljšuje in delno spreminja začasni ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas in Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki ureja ureditev nadomestil plače delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej in povračilo izplačanih nadomestil plače.

ZIUPGT vključuje tudi začasni ukrep povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas, ki se bo po tem zakonu financiral iz integralnega proračuna (prej sredstva ESS). Namen ukrepa je ohranitev delovnih mest zaradi posledic epidemije in preprečitev odpuščanja delavcev iz poslovnih razlogov z možnostjo odreditve dela s skrajšanim delovnim časom delavcem, ki so pri delodajalcu zaposleni za polni delovni čas. Gre za kontinuiteto in delno spremembo ukrepa financiranja skrajšanega delovnega časa, ki je bil uveden z mesecem junijem 2020.  Ukrep bo veljal od 1. julija do 30. septembra 2021, pri čemer zakon Vladi RS omogoča enkratno podaljšanje ukrepa za največ tri mesece, vendar ne dlje kot do 31.decembra 2021. S samim ukrepom zasledujemo namen ohranitve delovnih mest pri delodajalcih, ki jih je epidemija prizadela, delavcem pa z ohranitvijo zaposlitve zagotoviti potrebno socialno varnost ter nenazadnje tudi varnost zaposlitve, kar bo doseženo tudi s tem, da delodajalec v obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače in še mesec dni po tem obdobju ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitve iz poslovnega razloga delavcu.

ZIUPGT vključuje tudi pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021, in sicer v višini 1.024 evrov na zaposlenega. Pomoč je namenjena tistim upravičencem, ki izpolnjujejo določene pogoje, v kolikor bodo preko informacijskega sistema FURS podali izjavo o izpolnjevanju pogojev do 30. septembra 2021. FURS bo pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 izplačal najkasneje do 20. oktobra 2021.

ZNUPZ ureja ureditev nadomestil plače delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej in povračilo izplačanih nadomestil plače. Gre za ukrep, ki se je po veljavni interventni zakonodaji iztekel 30. junija 2021. Zaradi nadaljnjega omejevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se predvideva, da bo ukrep vsaj v določeni meri potreben tudi po tem obdobju, zato se bo uporabljal od 1. julija do 31. decembra 2021.

Ukrep delavcem zagotavlja pravico do odsotnosti z dela in ustrezno nadomestilo plače, na drugi strani pa ureja povračilo nadomestila plače upravičenim delodajalcem. Časovno obdobje trajanja ukrepa nadomestila plače zaradi karantene na domu ali višje sile zaradi obveznosti varstva ali višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej ter povračila nadomestil plač je določeno do 31. 12. 2021.

Podrobnejša pojasnila glede izvajanja prenovljenega ukrepa povračila nadomestila plač za skrajšani polni delovni čas

Vir: https://www.gov.si/novice/2021-07-16-podaljsani-in-prenovljeni-ukrepi-ki-ohranjajo-delovna-mesta-in-pomagajo-delodajalcem/

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic