Novosti in obvestila

Datum

10. Jun 2011

Kategorije

Deli z drugimi

Podelitev priznanj za najboljše inovacije Podravske regije 2011

Štajerska gospodarska zbornica je danes podelila priznanja za najboljše inovacije Podravja v letu 2011. Na prireditvi, ki je potekala v hotelu Habakuk v Mariboru, so bila podeljena priznanja in diplome 16 inovatorjem, ki so prijavili svoje inovacije na razpis Štajerske gospodarske zbornice.

Komisija tokrat ni imela lahkega dela, saj so bile inovacije izredno raznolike, od zelo tehnoloških do netehnoloških, svoje inovacije pa so prijavila tako velika kot majhna podjetja, kar je pokazatelj, da podravski inovatorji tudi v kriznih časih ne počivajo, temveč so krizo vzeli kot priložnost in izziv za nadaljnji razvoj.

V skladu z razpisom za podelitev priznanj in diplom za inovacije v Podravju za leto 2011 je ocenjevalna komisija ocenila vse v razpisnem roku prispele prijave. Ocenjevalna komisija je bila organizirana v naslednji sestavi: predsednik komisije prof.dr. Boštjan Harl in člani mag. Jure Verhovnik, mag. Stanislav Golc, dr. Dušan Klinar, Bruno Rumež, dr. Marjan Leber, mag. Tadej Krošlin. Ocenjevalna komisija se je sestala 12. maja 2011 in na osnovi pregleda dokumentacije in konzultacije prispelih vlog ocenila in odločila, da se podeli 12 diplom, 2 bronasti priznanji in 2 srebrni priznanji. Ob tem je potrebno omeniti, da prve tri nagrajene inovacije gredo na nacionalni izbor, ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije.

Ocenjevalna komisija je odločila,  da se podelijo inovatorjem in njihovim inovacijam naslednje diplome in priznanja:

1. SREBRNO PRIZNANJE  prejme avtor inovacije Razvojna enota Gorenje Surovina,  d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor
za inovacijo Receptura priprave trdnega goriva iz nenevarnih odpadkov

Inovacija je v pripravi referenčnih vzorcev trdnega goriva iz nenevarnih odpadkov, ki temelji na recepturi mešanja različnih vrst odpadkov z znanimi kemičnimi, fizikalnimi in energijskimi lastnostmi. Končni cilj inovacije je  priprava strokovnih podlag za sprejem nacionalnega standarda trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov. Osnova za recepturo mešanja  deležev različnih trdnih odpadkov v trdno gorivo je laboratorijska analiza  kemijskih, fizikalnih in energijskih  lastnosti referenčnih vzorcev trdnih odpadkov.

2. SREBRNO PRIZNANJE  prejmejo avtorji  inovacije: Aleš Semprimožnik, Igor Zver, Andrej Lobnik, Milan Onič, Vili Potočnik, Peter Javoršek, Bojan Rambaher, SWATYCOMET, umetni brusi in nekvine, d.o.o., Titova c. 60, Mariborza inovacijo Industrijske rezalke premera 1000 mm in 1200 mm

Namen razvojne naloge RN je bil razviti rezalne plošče premera 1000 in 1200 mm za industrijo, izdelane v skladu z varnostnimi zahtevami OSA in EN 12413. Cilj tovrstnega razvoja je ponuditi tržišču konkurenčne rezalke, ki se uporabljajo v železarnah za razrez visoko legiranih orodnih jekel na numerično krmiljenih strojih. Rezanje poteka pri temperaturi 400 do 850˚ C. Razvili so sestavo, ki zadovoljuje zahteve kupcev in ne vsebuje ekološko spornih floridov. S sinergijskimi učinki polnil so presegli kvaliteto reza in obstojnost konkurenčnih izdelkov. Uporabili so inovativne tehnološke rešitve in s tem povečali produktivnost in zmanjšali izmet.

3. BRONASTO PRIZNANJE prejme avtor inovacije Razvojni tim podjetja Doorson, Dorsoon, d.o.o., Milenkova ul. 9, Maribor
za inovacijo Avtomatska požarna drsna vrata na evakuacijskih poteh

CAMUS-avtomatska drsna vrata  za evakuacijske poti, s požarno odpornostjo EI30, so  namenjena uporabi na mejah požarnih sektorjev. Izvirnost produkta izhaja iz inovativne izvedbe avtomatskih drsnih vrat, ki nudijo udobje prostega prehoda ljudi, ob požaru pa zanesljivo zaprtje ter varno evakuacijo ljudi in stvari.

4. BRONASTO PRIZNANJE prejme avtor inovacije Darko Obretan, Apolon – Darko Obretan s.p., Svetozarevska 6, Maribor
za inovacijo Zvočni modul Apolon sound QX1, ki generira  audio signale po  metodi »wavetable« s tradicionalnimi narodnozabavnimi slovenskimi instrumenti

Zvočni modul Apolon sound QX1, generira audio signale po metodi »wavetable« z linearno interpolacijo in realno časovno transponira vzorce s tradicionalnimi slovenskimi instrumenti in digitalno generira zvok avtentičnih akustičnih instrumentov slovenske narodnozabavne glasbe. Ključni del inovacije je  izvedba celotne arhitekture zvočnega modula s poudarkom na kvaliteti reprodukcije zvoka s pomočjo programabilnih vezij FPGA. Tako so vsi algoritmi za procesiranje  signalov plod lastnega  razvoja in so razviti in prilagojeni posebej za dober zven slovenske narodno zabavne glasbe.

5. DIPLOMO prejme avtor inovacije Viktor Zamuda, Talum, d.d., Tovarniška c.10, Kidričevo
za inovacijo Merilne vilice za meritev pomika na štancah za rondelice

Senzor za kontrolo pomika štance v obliki vilic (v nadaljevanju: vilice) je element za ugotavljanje kakovosti izsekanih izdelkov. Gre za izredno občutljiv optoelektronski element. Ker je v industrijskem okolju izpostavljen vibracijam, vlagi, prahu in povečani temperaturi, je njegova življenjska doba sorazmerno kratka. Proizvajalec ni imel rešitve za podaljšanje življenjske dobe senzorja. Inovator je ugotovil, da je možno elektroniko vezja nadgraditi tako, da povečamo tok skozi oddajno diodo. S tem je doseženo, da vilice ponovno delujejo. S posebnim testnim postopkom je inovator ugotovil, koliko je potrebno dvigniti tok, da elektronsko vezje še zanesljivo deluje. Na ta način je uspel popraviti večino neuporabnih senzorjev. V roku enega leta s to rešitvijo ponovno usposobijo 70 vilic, ki so jih pred tem morali zamenjati z novimi.

6. DIPLOMO prejmejo  avtorji inovacije Ida Kverh, Peter Cvahte, Vladka Hajšek, Zvonko Sternad, Ervin Rošar, IMPOL Industrija metalnih polizdelkov, d.o.o., Partizanska 38, Slovenska Bistrica
za inovacijo Odprava poliranja orodja z mazanjem okroglice

Med procesom preoblikovanja  se delci faz z nizkim tališčem sprijemajo s površino cilindra orodja, kar povzroča povečanje hrapavosti palic med izstiskanjem. Sčasoma se na cilindru orodja nabere toliko oksidov, da hrapavost palic preseže dovoljeno. Zaradi tega mora operater po določenem številu  iztisnjenih okroglic  ustaviti proces ter očistiti površino cilindra orodja z brusnim papirjem. Ker je to mehanski proces, se orodje pri čiščenju sčasoma izrabi, poškoduje do te mere, da je  izdelek  zunaj tolerance.

V preteklosti so uporabljali za mazanje orodja  raztopino NaCl in vode. To mazivo je sicer izboljšalo proces, vendar s tem niso mogli odpraviti postopka čiščenja orodja z brusnim papirjem, ki je pritrjen na stroj. Raztopina NaCl je povzročila tudi rjavenje delov čistilne mize  in sklopov orodja. Zaradi tega so začeli iskati nadomestno mazalno sredstvo in odkrili mazalni spray SOGELUB M; D 2000. Mazivo se odlikuje z odličnimi mazalnimi lastnostmi.

7. DIPLOMO prejme avtor inovacije  doc. dr. Drago BOKAL, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Koroška c. 160, Maribor
za inovacijo Ciljni aplikativni predmet kot nov model poučevanja v visokem šolstvu

Tekom večletnega poučevanja je bilo ugotovljeno, da imajo študentje na bazičnih študijih (naravoslovje, matematika) zelo malo stika s tehnologijami, obenem pa tekom študija pridobijo zelo malo kompetenc projektnega dela s ciljem izdelave konkretnih rezultatov. Koncept ciljnega aplikativnega predmeta povezuje klasično podajanje pri predmetu načrtovane snovi na predavanjih z reševanjem realnega problema konkretnega podjetja, ki se navezuje na obravnavano snov, na vajah. S tem študentom omogoča, da obravnavano snov povežejo s tehnologijami in metodologijo reševanja konkretnih izzivov svojega potencialnega delodajalca, pridobijo delovne izkušnje in reference, podjetju omogoči preverjanje in prototipiranje zamisli ter razvoj in iskanje sposobnih kadrov v okviru obstoječega pedagoškega procesa, visokošolskemu znanstvenoraziskovalnemu in pedagoškemu osebju pa omogoči navezovanje stikov z gospodarstvom in snovanje potencialnih projektov sodelovanja.

8. DIPLOMO prejmejo avtorji inovacije  Tomaž PRELOG, Andrej PRELOG, Ivan PRELOG, Vitaaqua Tomaž Prelog s.p., Jakopičeva 14, Maribor
za inovacijo Svečni vložek naplavnega  filtra in način njegove pritrditve

Filtrski vložek so poenostavili do te mere, da ni potrebno nobeno posebno orodje za pritrditev ali za snemanje. Potrebna je samo ena oseba, ki potrebuje za vgradnjo le 3 sekunde.

9. DIPLOMO prejme avtor inovacije doc. dr. Davorin Kralj, Na griču 47, Maribor
za inovacijo Mobilni zložljivi nakupovalni voziček

Predmet inovacije je tak postopek za izdelavo mobilnega nakupovalnega vozička, ki omogoča zlaganje le-tega. Novost je predvsem v zložljivosti podnožja in košare mobilnega nakupovalnega vozička za nakup potrošniških dobrin in je hkrati  komercialni proizvod za široko uporabo.

V eksperimentalnem delu je  inovator prišel do naslednjih zaključkov :
– Nakupovalni vozički so bili izdelani doslej v togi obliki brez možnosti zlaganja.
– Zložljiva elementa (podnožje in košara) je mogoče uporabiti na način, tako da nastane popolnoma nov mobilni nakupovalni voziček.
Na osnovi ugotovljenega  stanja tehnike in izvedenih poskusov v proizvodnji so potrjene določene prednosti vozička, ki se kažejo v njegovi uporabnosti in enostavnosti postopka zlaganja.

10. DIPLOMO prejme avtor inovacije Ivan KUHAR, CIMOS TAM Ai, d.o.o., Perhavčeva ul. 21, Maribor
za inovacijo Zmanjšanje stroška predelave strojev in njihov boljši izkoristek pri povečanih kapacitetah

S spremembo tehnologije posameznih operacij je dosegel bistveno manjše stroške predelave stroja oziroma porabe strojev, ki v osnovi niso bili primerni za omenjeno operacijo. S prestavitvijo operacije so dosegli  boljšo produktivnost in manjši strošek porabe orodja.

11. DIPLOMO  prejme avtor inovacije  Simon ŠESTANJ, CIMOS TAM Ai, d.o.o., Perhavčeva ul. 21, Maribor
za inovacijo Povečanje kapacitet brušenja na CNC centru

Kupec je povečal naročila za jekleni vztrajnik za 30 %. Tudi dolgoročne napovedi so bile za 300 % večje. Ker v tako kratkem času ni bilo mogoče dobaviti specialnega brusilnega stroja, obstoječi pa je bil polno zaseden, je inovator začel razmišljati o alternativi. Z veliko truda in lastnega znanja so  osvojili novo tehnologijo, to je brušenje na  standardnem obdelovalnem centru.

12. DIPLOMO prejme avtor inovacije Milan ŠTUMBERGER, Talum. d.d., Tovarniška 10, Kidričevo
za inovacijo Enakomerno ogrevanje kokile

Inovator je izdelal novo geometrijo sistema za ogrevanje kokile. Gorilnik, ki  je pred tem grel le zgornji del kokile, je predelal na način, da je na gorilec dodal jeklene lovilce temperature, ki imajo funkcijo enakomerne porazdelitve temperature po celotni kokili in hkrati onemogočijo direktno sevanje na zgornjo ploščo livnega stroja.

13. DIPLOMO  prejme avtor inovacije  Dragan PETKOVIČ, Talum, d.d., Tovarniška 10, Kidričevo
za inovacijo Obnova poškodovanih posnemalcev

Inovator je predlagal popravilo posnemalca na prebijalno-dozirni enoti, namesto klasične  zamenjave z novim posnemalcem se po opravljenem popravilu vrne popravljen posnemalec na prebijalno dozirno enoto. Postopek dela: poškodovan posnemalec se demontira, očisti popravi (zavari) in se ponovno zmontira nazaj na prebijalno dozirno enoto.

14. DIPLOMO  prejme avtor inovacije  Branko KAJZER, Talum, d.d., Tovarniška 10, Kidričevo
za inovacijo Pnevmatska brizgalka za nanašanje premaza na kokile

Inovator je skonstruiral in testno izdelal regulacijski ventil brizgalke, na osnovi katerega  je dosegel bolj homogeno debelino premaza ter boljšo usmerjenost  curka – megle premaza na posamezne dele ogrodja kokile. Šoba dize je izdelana na način, da jo je možno tudi hitro demontirati, zamenjati le dize in ne več celotnega sistema.

15. DIPLOMO prejme avtor inovacije  Branko KROŠL, Talum, d.d., Tovarniška 10,  Kidričevo
za inovacijo Vzdrževanje SIR filtra

Po dokumentaciji rotorja v sklopu SIR filtra se vstavlja tesnila po sistemu »1+1«. Zaradi pogostih zastojev (zalitost filtra) in posledično tudi okvar je bil predlagan sistem menjave tesnil kot »2+2«.

16. DIPLOMO prejme avtor inovacije doc. dr. Anita Kovač KRALJ, Na griču 47, Maribor
za inovacijo Industrijski aditivi s heksaminom

Znano je, da večina kemijskih snovi, industrijske surovine, biogoriva, motorna olja in podobno potrebujejo industrijske aditive, ki podaljšajo življenjsko dobo in obogatijo določene lastnosti. Osnovni tehnični problem je  izboljšati lastnosti aditivom. Rešitev je v dodajanju heksamina h klasičnemu aditivu v zadnji fazi priprav klasičnega aditiva. S tem dosežemo dodatne lastnosti aditivov, in sicer se do 50 % zmanjša korozivnost, kemijska agresivnost medija in nastajanje bakterij v mediju.

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic