Novosti in obvestila

Datum

18. Dec 2017

Kategorije

Deli z drugimi

Podjetja, izkoristite priložnost: 8,8 milijonov EUR za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

Sklad je 15. decembra 2017 na spletni strani objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc.

 

Upravljanje starejših zaposlenih postaja vse bolj aktualna kadrovska tematika, še posebej glede na demografske projekcije, ki predvidevajo velike spremembe v starostni strukturi prebivalstva predvsem glede deleža delovno sposobnega prebivalstva. Pripravljenost na te spremembe bo pomembno vplivala na dolgoročni razvoj posameznega podjetja, njegovo konkurenčnost in uspešnost. Povabilo je odlična priložnost za pričetek prilaganja kadrovske politike posameznega podjetja na te spremembe.  Z njim  želimo predvsem okrepiti delovne zmožnosti starejših zaposlenih (starejših od 45 let), pripomoči k nadaljnjemu razvoju njihove kariere in zagotoviti pogoje, da bodo starejši zaposleni pripravljeni delati dlje.

Spodbude so namenjene vsem podjetjem, tako mikro, malim, srednjim in velikim gospodarskim družbam (podjetjem) za:

  • pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, kjer bodo podjetja, glede na št. zaposlenih, lahko pridobila od 1.500 do 3.000 EUR.
  • razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih, kamor sodijo:
  1. izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih,
    2.  udeležbe v motivacijskih programih za starejše zaposlene in
    3.  usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije ter pridobivanje kompetenc  (usposabljanja, nacionalna poklicna kvalifikacija, dodatne kvalifikacije).

Za posameznega starejšega zaposlenega bodo podjetja lahko pridobila do 1.834,00 EUR.

Prijavo bodo podjetja lahko oddala od 15. 1. 2018 dalje do porabe sredstev oziroma do 30. marca 2018. Z odpiranjem prijav bomo pričeli 23. januarja 2018.

Celotni razpis s podrobnejšimi informacijami je objavljen spletni strani sklada in podstrani www.zavzeti.si.

 

Prijavite se na povabilo in omogočite vašim  zaposlenim, da bodo z leti še vedno zavzeti!


Javno povabilo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic