Pojasnila v zvezi z napotenimi delavci, davčna obravnava ter dodatna pojasnila

Strokovni posvet

Spoštovani,

v prilogi podajamo dodatna pojasnila v zvezi z napotenimi delavci Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (priloga 1) ter Davčna obravnava v zvezi z napotenimi na delo v tujino Ministrstva za finance (priloga 2). V prilogi 3 aktivnost Regijskega sveta izvajalcev čezmejnih storitev ŠGZ glede dodatnih pojasnil – vprašanj v zvezi z napotenimi delavci in informacije o novostih REK obrazcev v letu 2018 (priloga 4). V (priloga 5) dopis ministrstva MDDSZ – Informacije za delodajalce z dnem 08.01.2018.

Priloga 1: Pojasnila v zvezi z napotenimi delavci…
Priloga 2: Davčna obravnava v zvezi z napotenimi na delo v tujino…
Priloga 3: Prošnja za dodatno pojasnilo glede vprašanj v zvezi z napotenimi delavci…
Priloga 4: Informacija o novostih, ki jih prinaša Pravilnik REK v 2018
Priloga 5. Dopis ministrstva MDDSZ – Informacije za delodajalce z dnem 08.01.2018

Preglednosti pravic in dolžnosti v situaciji napotitve delavcev, relevantne informacije o napotitvi v Republiko Slovenijo in iz nje najdete na portalu Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na www.napotenidelavci.si

Štajerska gospodarska zbornica

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje