Novosti in obvestila

Datum

30. Sep 2022

Kategorije

Deli z drugimi

Ponovno na voljo Vavčer za pridobitev certifikatov

Slovenski podjetniški sklad je ponovno objavil Vavčer za pridobitev certifikatov v skupni razpisani vrednosti 620.000 evrov.

Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Najmanjša spodbuda znaša 1000,00 evrov, največja pa 9999,99 evra. Podjetja lahko zaprosijo za sofinanciranje v višini največ 60 % upravičenih stroškov.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oz. vzdrževanja/obnovitve certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem.

Upravičeni stroški so:

  • stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca), ki bo podjetju pomagal pri pripravi na certificiranje. Izvajalec se izbere pod tržnimi pogoji.
  • stroški nakupa standarda
  • stroški pridobivanja certifikata oz. vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov, storitev ter validacije okoljske izjave, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem. Sofinanciranje upravičenih stroškov pridobitve oz. vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate prvič pridobljene po 1. 1. 2021

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023.

Postopek pridobitve vavčerja je enostavna, hitra in brez stroškov. Podjetje odda vlogo v digitalni obliki preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada.

Vavčer za pridobitev certifikatov 

Brezplačna pomoč pri pripravi vloge

Pri pripravi in oddaji celotne vloge je možno dobiti tudi brezplačno pomoč na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah.

Vir: MGRT… 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic