Poreklo blaga – že več kot 100 let pomembna kategorija v mednarodni trgovini

Spremenjen režim vstopa v Republiko Slovenijo

Za podjetja je spremljanje pravil o poreklu zaradi obsega, različni pravil in stalnih sprememb precej zapleteno. Potrdilo o poreklu blaga vam lahko izda Štajerska gospodarska zbornica in Gospodarska zbornica Slovenije.

Poreklo blaga pove, kje je bilo določeno blago pridobljeno oziroma proizvedeno. Poreklo blaga poleg carinske tarife in  vrednosti blaga določa višino uvoznih dajatev. Države prosto oblikujejo svojo trgovinsko politiko. Razlog, zaradi katerega države želijo določiti poreklo blaga, je različna obravnava v mednarodni trgovini. Pravila porekla v popolnoma prosti svetovni ekonomiji ne bi bila potrebna, saj bi se blago obravnavalo enako, ne glede na njihovo poreklo.

Za podjetja je spremljanje pravil o poreklu zaradi obsega, različni pravil in stalnih sprememb precej zapleteno. Običajno potrdilo o poreklu zahteva uvoznik od izvoznika zaradi ugodnejše carinske obravnave, zaradi drugih ukrepov trgovinske politike ali kot pogoj pri akreditivu.

Dve vrsti pravil o poreklu:

Nepreferencialno poreklo običajno ne omogoča finančnih ugodnosti, vendar je lahko pogoj za uvoz blaga v določeno državo. Uporablja se za izvajanje ukrepov trgovinske politike npr. v primerih trgovinskega embarga, za uporabo proti dampinških in izravnalnih dajatev, zaščitnih in povračilnih ukrepov, za označevanje porekla (made in), pri količinskih omejitvah, tarifnih kvotat, pri javnih naročilih in za statistiko mednarodne trgovine.

Preferencialno poreklo omogoča uvoznikom pravico do ugodnejše carinske obravnave, to pomeni nižjo stopnjo uvoznih dajatev ali uvoz brez carinskih dajatev (prosto). Ta pravica temelji na podlagi sporazumov o prosti trgovini (FTA), o carinski uniji, splošnem sistemu preferencialov (GSP), ipd. Po vsem svetu velja več kot 300 tovrstnih sporazumov. Nastajajo zaradi posebnih gospodarskih interesov vpletenih strani, s ciljem da koristijo le predvidenim državam.

 

KRITERIJA ZA DOLOČITEV NEPREFERENCIALNEGA POREKLA                      

Blago ima poreklo države, če je v celoti pridobljeno v posamezni državi. Za blago, katerega proizvodnja vključuje več kot eno državo, se šteje, da ima poreklo države, kjer je bila v za to opremljenem podjetju opravljena njegova zadnja bistvena, gospodarsko upravičena predelava ali obdelava, katere izid je izdelava novega proizvoda ali ki predstavlja pomembno stopnjo proizvodnje.

POSTOPEK PRIDOBITVE POTRDILA O POREKLU BLAGA

Potrdila o poreklu se izdajo na predpisanem obrazcu v skladu z mednarodnimi smernicami, če so izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila. Potrdilo o poreklu spremlja blago in se izda za posamezno pošiljko. V preteklem letu smo za slovenska podjetja največ potrdil izdali za izvoz blaga v Turčijo, ZAE, Rusijo, Indijo, Kosovo, Kitajsko, Egipt, Savdsko Arabijo, Vietnam, Iran itd.

V Sloveniji uporabljamo e-sistem za izdajo potrdil essCert, ki omogoča enostavno, hitro in stroškovno ugodno pridobitev potrdil ter več možnosti preverja verodostojnosti potrdil.

Več na: www.gzs.si/poreklo

 

V času izrednih razmer poteka izdajanje potrdil o poreklu blaga nemoteno, preko spletne aplikacije essCert, e-pošte ali navadne pošte.

Pripravila za SPOT: Mojca Tominšek, svetovalka SPOT Podravje

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Mojca Tominšek