POSLOVNA SREČANJA S SRBSKIMI PODJETJI

Poslovno srečanje bo potekalo v obliki vnaprej pripravljenih individualnih razgovorov, ki so se že izkazali kot odlična poslovna priložnost za navezovanje stikov in za izmenjavo izkušenj ter poslovnih informacij.

Vabimo vas, da se skupaj z nami udeležite poslovnega srečanja ter vaš interes in prijavo potrdite z izpolnjenim prijavnim obrazcem (spodaj) najkasneje do 28.2.2012 na e-naslov: vesna.herzenjak@stajerskagz.si ali po faxu na štev.: 02 220 87 11.
Program in nadaljnje aktivnosti v zvezi s potovanjem vam bomo sporočili naknadno.
V primeru zadostnega števila prijav bomo organizirali skupinski prevoz. Stroške prevoza in nastanitve vam bomo sporočili po zbranem številu prijavljenih.
 
Organizacija srečanja je za člane ŠGZ brezplačna, za nečlane pa kotizacija znaša 40,00 € (vključen DDV).
Kotizacijo nečlani poravnajo ob prijavi na poslovni račun: SI56 2510 0972 1667 pri Probanki Maribor.
 
V pričakovanju vaših prijav vas prijazno pozdravljamo.

VABILO

PRIJAVNICA

StajerskaGZAdmin

Prijava na e-novice