Povabilo k oddaji ponudbe »Tehnična priprava, izdelava in postprodukcija izobraževalnih video vsebin v okviru projekta POLET«

 

Javno naročilo »Tehnična priprava, izdelava in postprodukcija izobraževalnih video vsebin« poteka v okviru projekta »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, ki ga sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 v nadaljevanju: ZJN-3) ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, Ulica talcev 24, 2000 Maribor (v nadaljevanju: naročnik) vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Na voljo smo vam za dodatne informacije:
T: 02 220 87 25
E: lidija.majcen@stajerskagz.si).

PRILOGE: