Novosti in obvestila

Datum

29. Nov 2023

Kategorije

Deli z drugimi

Predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva

27.11.2023 – Vlada Republike Slovenije je na 154. dopisni seji dne 24. 11. 2023 po nujnem postopku sprejela predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva, ki naj bi pripomogel k večji dostopnosti in učinkovitosti našega zdravstvenega sistema.

Med mnogimi drugimi določili predlog zakona omejuje pravni promet s koncesijo, in sicer onemogoča statusno preoblikovanje koncesionarja iz samostojnega podjetnika v gospodarsko družbo. Če koncesionar zdravstvene dejavnosti na podlagi podeljene koncesije ne želi več opravljati, predlog zakona zahteva preverbo obstoja potrebe po nadaljnjem izvajanju koncesionirane dejavnosti in postopek za podelitev (nove) koncesije.

Na področju absentizma zakon predlaga več ukrepov:

  • skrajša se obdobje prejemanja nadomestila za čas odsotnosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer tako, da se podaljša obdobje bolniškega nadomestila v breme delodajalca iz 20 na 30 dni (tj. vrača na ureditev pred 1. marcem 2022),
  • višina nadomestila se ohranja na isti ravni celoten čas odsotnosti,
  • uvaja zgornjo mejo višine nadomestila na 2,5-kratnik povprečne plače.

Predlog zakona podrobneje določa način pobiranja obveznega zdravstvenega prispevka.

Besedilo Predloga zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva >

 

Vir: gov.si

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic