Predstavitev sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakona o urejanju trga dela, Celje, 28.01.2020

Regionalno stičišče dostojnega dela Celje - brezplačna svetovanja in informiranja v zvezi z vprašanji, ki so vezana na dostojnost dela

 

Vabljeni na

Predstavitev sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakona o urejanju trga dela,

ki bo v torek, 28.1.2020 ob 9.30 uri

na RGZC – Regionalni gospodarski zbornici Celje, Ljubljanska cesta 14 (2. nadstropje), Celje

 

G. Tilen Božič državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo udeležencem predstavil spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakona o urejanju trga dela.

Spremembe so stopile v veljavo s 1. januarjem 2020.

Kaj spremembe prinašajo?

Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

– Možnost triletnega prejemanja dela pokojnine v višini 40 % ob redni plači za upokojence, ki so izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine in ne prekinejo zaposlitve, temveč ostanejo obvezno zavarovani za polni delovni oz. zavarovalni čas; po treh letih možnost prejemanja 20 % pokojnine;

– Postopen dvig odmernega odstotka za moške s sedanjih 57,25 % na 63,5 % (58,5 % v letu 2020);

– Praviloma za ženske (pa tudi za moške, če so uživali nadomestilo iz naslova starševstva najmanj 120 dni) začne veljati dodatni 1,36 % odmerni odstotek za vsakega otroka (največ za tri otroke);

– spodbude za tiste, ki bodo delali po dopolnjenem 40. letu pokojninske dobe brez dokupa;

– Višja omejitev ur, ki jih lahko opravijo upokojenci kot začasno in občasno delo ter globe za prekoračitev omejitev.

Zakona o urejanju trga dela

–          Povečanje minimalnega denarnega nadomestila iz 350 EUR na 530 EUR bruto;

–          Državljani tretjih držav bodo za vpis v evidenco brezposelnih oseb potrebovali znanje slovenskega jezika na ravni A1.

 

Po predstavitvi bo državni sekretar Božič na voljo tudi za vprašanja in dodatna pojasnila glede predlogov sprememb.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Dogodek bo trajal predvidoma uro in pol. 

Potrebna je predhodna prijava na e-naslov: barbara.kac@rgzc.si.

Regionalno stičišče dostojnega dela Celje - brezplačna svetovanja in informiranja v zvezi z vprašanji, ki so vezana na dostojnost dela