Sporočilo za javnost – Prilagajanje delovnih mest je ključ do motiviranih zaposlenih – varnost, zdravje, delo – tudi za starejše zaposlene

shutterstock_1096363547

Strokovna konferenca s primeri dobrih praks

– V okviru projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je danes v Mariboru potekala uvodna nacionalna strokovna konferenca. Na konferenci so tako uvodničarji kot strokovnjaki in strokovnjakinje izpostavili varnost in zdravje na delovnem mestu kot izjemno pomembno prioriteto delodajalcev, saj so zdravi in zadovoljni zaposleni temelj za uspešnost vsake delovne organizacije. Zakonska ureditev področja je v Sloveniji sicer zadovoljiva, vendar so informiranje, izobraževanje in ozaveščanje delodajalcev smer, v kateri moramo iskati ne samo možnosti za bolj zdrave in motivirane zaposlene, ampak tudi zavedanje, kot je v uvodnem nagovoru izpostavil Jože Smole, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije, »da delodajalci, ki vlagajo v zdravje svojih zaposlenih, posredno vplivajo na uspešnost podjetja, višino stroškov zaradi bolniških odsotnosti in poškodb pri delu, hkrati pa se povečujejo produktivnost, motiviranost, pripadnost in zadovoljstvo zaposlenih. Zdravi in zadovoljni zaposleni, ki delajo v varnem in pozitivnem delovnem okolju, prav tako ostajajo zvesti organizaciji oziroma delodajalcu. Slednje je na trgu dela, ob upoštevanju staranja delovne sile, še posebej pomembno.”

Konferenca poteka v okviru projekta, ki ga izvaja Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.SI, ki so jo ustanovili Združenje delodajalcev Slovenije, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Pomurska gospodarska zbornica, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine in Štajerska gospodarska zbornica. Mag. Aleksandra, direktorica ŠGZ, je izpostavila, da »prilagajanje delovnih mest ni vedno zahtevna in finančno izjemno visoka aktivnost. Gre lahko tudi za manj zahtevne prilagoditve, ki pa izpričujejo zavedanje, kako pomembno je poiskati vse možnosti za to, da je neko delovno mesto narejeno tudi po meri boljšega počutja zaposlenih. Podjetja, ki so se prijavila na javni razpis in bodo dobila sredstva za prilagoditev konkretnih delovnih mest, so primeri dobrih praks, in z izobraževalnimi posnetki, ki bodo v izbranih podjetjih narejeni, jih bomo predstavili tudi na spletni strani projekta in s tem dali na voljo vsem, ki razmišljajo v smeri prilagoditev.«

Poleg ostalih aktivnosti je bila v okviru projekta vzpostavljena e-učilnica za področje varnosti in zdravja pri delu, ki predstavlja novost v slovenskem prostoru. Vključuje raznovrstne vsebine, ki so za uporabnike brezplačne. Namen e-učilnice je usposabljati in opolnomočiti za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu. Podjetjem je na voljo strokovna podpora v obliki svetovanj, e-izobraževanj, pregleda zakonodaje in prikaza konkretnih prilagoditev delovnih mest. »Osnovna želja pa je spodbuditi k izvajanju ukrepov varnosti in zdravja pri delu, ki presegajo zakonsko določene obveznosti. Posledično pričakujemo dvig kulture varnosti in zdravja pri delu v delovnih okoljih, kar je eden izmed ključnih ciljev našega projekta,« je v uvodu konference izpostavil Oskar Salecl, direktor Fundacije VZHOD.SI.

Današnjo uvodno nacionalno strokovno konferenco, ki je potekala v prilagojenih okoliščinah prek video povezave, je v sodelovanju s strokovnimi sodelavci in sodelavkami na projektu, IRI Ljubljana – Izobraževalno raziskovalni inštitut, pripravila Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.SI, ki je nosilka projekta. Izvajanje projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) se je začelo konec marca lanskega leta in bo trajalo do konca maja 2021. Osnovni namen pa je dvigniti raven varnosti in zdravja pri delu v podjetjih, pri čemer bo posebna pozornost namenjena zaposlenim, starejšim od 45 let.

 

Dodatne informacije: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.si, Suzana Triplat, vodja projektov, gsm: 040 635 804, mail: info@fundacija-vzhod.si

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje