Priložnosti v krožnem in podnebno nevtralnem gospodarstvu in družbi, 24.-26.11.2020

SRIP Trojček W

SRIP Tovarne prihodnosti (ToP), SRIP Materiali kot končni produkti (MATPRO) in SRIP Krožno gospodarstvo so združili moči in znanje za organizacijo niza spletnih dogodkov, ki bodo potekali 24., 25. in 26. 11. 2020 med 10.00 in 12.00.

Predstavili vam bodo novosti zakonodaje, nove trende in primere dobrih praks ter vas informirali o prihajajočih zahtevah za financiranje zelenih projektov.

Prihodnost je zelena!

Udeležba, ki jo potrdite preko e-obrazca, je brezplačna. Z eno prijavo boste prejeli dostop do vseh treh spletnih dogodkov.

Navodila ter povezavo za spremljanje dogodkov boste prejeli dan pred prvim dogodkom na e-naslov, ki ga boste navedli pri prijavi na dogodek.

PROGRAM:

Torek, 24. 11. 2020 – Prizadevanja za prehod v trajnostno in nizkoogljično gospodarstvo

10.00 – 10.10 Uvodni pozdravi organizatorjev SRIP Materiali kot končni produkti, SRIP Tovarne prihodnosti, SRIP Krožno gospodarstvo

Jernej Salecl, v. d. generalnega direktorja Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije

mag. Bojan Suvorov, vodja Sektorja za koordinacijo pametne specializacije, Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

10.10 – 10.30 dr. Matevž Pušnik, Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost: Podnebna nevtralnost – strokovne podlage za Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije s poudarkom na industriji
10.30 – 10.50 Slavko Kanalec, direktor za tehnologijo Skupine SIJ d.d.: Jeklarstvo – naša pot v nizkoogljično družbo
10.50 – 11.10 dr. Stanislav Kores, vodja strateškega razvoja, TALUM d.d.: Dobre prakse aluminijske industrije
11.10 – 11:30 dr. Milana Karajič, MAGNETI Ljubljana d.o.o.: Prehod proizvodnje trajnih magnetov v trajnostno in nizkoogljično gospodarstvo
11.30 – 11.50 mag. Alojz Grabner, direktor Urada Republike Slovenije za kemikalije: tbd
11.50 – 12.00 Zaključki dneva

 

Sreda, 25. 11. 2020 – Finančni inštrumenti trajnosti, novi trendi in poslovne priložnosti

10.00 – 10.10 Uvodni pozdravi organizatorjev SRIP Materiali kot končni produkti, SRIP Tovarne prihodnosti, SRIP Krožno gospodarstvo
10.10 – 10.30 Mateja Treven, Blockhapp d.o.o.: Zelene trajnostne finance, kaj prinaša evropski zeleni dogovor in načrti EU glede trajnostnega financiranja
10.30 – 10.50 Primož Krapež, podsekretar Eko sklada, Sektor za nepovratna sredstva: Podpora MSP za prehod v nizkoogljično gospodarstvo
10.50 – 11.10 dr. Branka Viltužnik, Plastika Skaza d.o.o.: Trajnostna transformacija = 4P (People, Planet, Profit, Purpose)
11.10 – 11.30 Klemen Šešok, Iskra d.d.: Predstavitev primerov dobrih praks na področju energetike v Iskri
11.30 – 11.50 dr. Martin Ocepek, vodja razvoja Umetne smole, Helios TBLUS, d.o.o.: Trajnostni pristopi v industriji polimerov za premaze in barve
11.50 – 12.00 Zaključki dneva

 

Četrtek, 26. 11. 2020 – Novi trendi na področju materialov in  krožnega gospodarstva

10.00 – 10.10 Uvodni pozdravi organizatorjev SRIP Materiali kot končni produkti, SRIP Tovarne prihodnosti in SRIP Krožno gospodarstvo
10.10 – 10.30 Luis CARRETERO SÁNCHEZ, Legal officer, REACH registration, international files and circular economy, Evropska komisija: predstavitev nove strategije za kemikalije
10.30 – 10.50 Jasmina Karba, Direktorat za okolje, Sektor za okolje in podnebne spremembe, Ministrstvo za okolje in prostor: 8. okoljski akcijski program do 2030
10.50 – 11.10 Peter Čas, direktor Steklarne Hrastnik d.o.o.: Z uporabo vodika in zelenih tehnologij do trajnostnih produktov
11. 10 – 11.30 dr. Aleksandra Lobnik, IOS – Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.: Inovativne tehnologije pri razgrajevanju tekstilnih in plastičnih odpadkov in pridobivanje sekundarnih surovin
11.30 – 11.50 Jure Fišer, direktor Surovine d.o.o.: Ravnanje z odpadki v krožnem gospodarstvu
11.50 – 12.00 Zaključki dneva

 

Vljudno vabljeni!

Vir: https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/Novice/ArticleId/77280/priloznosti-v-kroznem-in-podnebno-nevtralnem-gospodarstvu-in-druzbi

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje