Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

PRISTOP ZA ISKANJE INOVATIVNIH POTENCIALOV ZAPOSLENIH – brezplačna delavnica

Način dela:

Udeleženci odkrivajo inovativne predloge, kako povečati inovativnost zaposlenih. Lastno izkušnjo inovativne klime na usposabljanju vrednotijo ter prepoznavajo blokade za razvoj inovativnosti in načine za odpravljanje teh blokad. Teoretični impulzi v primernih trenutkih in primernem obsegu razjasnijo praktično izkušnjo in opremijo udeležence za njihovo praktično delo. V usposabljanju je poudarek na izkustvenem učenju, načrtovanju konkretnega delovanja na terenu in oboje utrjeno s potrebnimi teoretičnimi dejstvi.

Cilji delavnice:

• Udeleženci doživijo ustvarjalno okolje z različnimi elementi, ki vzpodbujajo inovativnost;  poznajo vsaj 5 elementov
  okolja za vzpodbujanje inovativnosti in znajo te elemente implementirati ter  predstaviti drugim.
• Udeleženci preko prepoznavanja lastnih blokad za razvoj inovativnosti oblikujejo nabor vsaj deset blokad in spoznajo
   načine za njihovo odpravljanje pri sebi ter pri drugih.
• Udeleženci analizirajo delovno okolje in blokade za razvoj inovativnosti, ki so tam najbolj običajne.
• Udeleženci v skupnem ustvarjalnem procesu oblikujejo nabor aktivnosti, kako vzpodbujati inovativnost zaposlenih.

Tematski sklopi:
• Elementi inovativnega okolja
• Blokade za razvoj inovativnosti in kako jih odpravljati (glas sodb; glas cinizma; glas strahu)
• Izvori inovacij: prihodnost, preteklost, vrednote, vključevanje strank, umetnost
• Kaj posameznike motivira za odkrivanje in udejanjanje novega in kako jih k temu vzpodbujati
• Kako z opazovanjem drugih ljudi (strank, sodelavcev, dobaviteljev), okolja in dogodkov odkrivati inovativne priložnosti
• Kako (si) postavljati ‘neumna’ vprašanja in prihajati do pametnih – inovativnih odgovorov
• Eksperimentiranje, izdelava prototipov in dovoljenje za napake
• Računalniška orodja – okolja za dvig inovativnega potenciala (wiki; spletne skupnosti; spletni miselni vzorci)
• Inovativnost in timsko delo

DELAVNICO BO VODIL: Danilo Kozoderc, univ. dipl. inž. elektrotehnike, prof. sociologije in filozofije. Izkušen trener in moderator, ki na usposabljanjih odpira prostor za učenje in inovativnost. Usposabljal se je iz Adizesove metodologije obvladovanja sprememb, prebojnega managementa in coachinga.
 

Udeležba je brezplačna, saj gre za izvedbo v okviru EU projekta »Center vseživljenjskega učenja Zgornje podravske regije«!

Vljudno vabljeni

Vabilo in prijavnica

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic