Projekt »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – Zdravo in aktivno v prihodnost« (projekt NAPREJ)

Projekt »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – Zdravo in aktivno v prihodnost« projekt NAPREJ


V mesecu oktobru 2017 so se pričele aktivnosti projekta za izboljšanje psihosocialnega stanja zaposlenih v slovenskih podjetjih.  Projekt »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – Zdravo in aktivno v prihodnost« (v nadaljevanju NAPREJ), ki bo trajal do septembra 2021, sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izvaja pa Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnostih PRIZMA, ustanova. Projekt NAPREJ se izvaja v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS).

Namen projekta je pomagati podjetjem in njihovim zaposlenim, še posebej starejšim od 45 let,  pri obvladovanju in preprečevanju psihosocialnih dejavnikov tveganja. V okviru projekta bo oblikovan program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (program PSDT).

Konzorcij Štajerske gospodarske zbornice in Gospodarske zbornice Slovenije sodeluje v projektu NAPREJ”,  kot izvajalec promocijskih aktivnosti med delodajalci in strokovno javnostjo.

Zaposleni v podjetjih se bodo lahko vključili v usposabljanja, svetovanja in različne druge projektne aktivnosti, ki se bodo odražale  v boljšem duševnem zdravju zaposlenih ter posledično nižji bolniški odsotnosti in večji pripravljenosti ter njihovi sposobnosti delati dlje.

 

Dodatne informacije:
Štajerska gospodarska zbornica
T: 02 220 87 00
E-naslov: info@stajerskagz.si

Prizma, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti
T: 02 333 13 30,
E-naslov: tajnistvo@fundacija-prizma.si

 

Operacija NAPREJ financirana iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje
Bodimo povezani

Prijava na e-novice

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!