Projekt Naprej: Danes beležimo Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Mednarodna organizacija dela (ILO) predstavlja 100-letno delovanje na področju izboljšanja varnosti in zdravja pri delu.

Letos pozornost posveča tudi velikim tehnološkim, demografskim in drugim spremembam ter novo nastajajočim tveganjem pri delu v prihodnosti.

Več na tej povezavi.

Več o projektu NAPREJ na https://www.naprej.eu