H2GreenTECH

Z vodikovimi tehnologijami v zeleno prihodnost

Kontaktna oseba:

TANJA BERGLEZ KRIVEC

Namen:

H2GreenTECH je Interreg SI-AT projekt na Štajerski gospodarski zbornici, ki združuje 3 partnerje iz Slovenije ter 4 partnerje iz Avstrije.
Projekt krepi regionalno sodelovanje ter raziskave in inovacije na področju vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, razvojnih in raziskovalnih (R&R) centrov in visokošolskim izobraževanjem.

Vir financiranja:

INTERREG SI-AT

Cilji:

Cilj konzorcija je okrepiti podjetja z mreženjem in izmenjavo znanj v okviru močne mreže HYDROGEN CENTER. Nadalje želimo omogočiti dostopnost infrastrukture za mala in srednje velika podjetja z enotno vstopno točko HYDROGEN CENTER za dostop do okvirnih, raziskovalnih in analitičnih tehnologij, ki bodo spodbudila razvoj in rast tega regionalnega sektorja. H2GreenTECH je prav tako izjemno povezan s Strateško razvojnim-inovativnim partnerstvom – Mrežami za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo).

Aktivnosti:

Aktivnosti projekta stremijo k:

  • Izboljšanju dostopa in rabe raziskovalne infrastrukture vodikovih tehnologij v Sloveniji in Avstriji z vzpostavitvijo enotne vstopne točke HYDROGEN CENTER za podjetja, raziskovalce in študente, z jasno strategijo delovanja in akcijskim načrtom do leta 2025.
  • Krepitvev kompetence podjetij, R&R centrov in visokošolskih izobraževalnih središč z izvajanjem skupnih čezmejnih projektov R&R vodikovih tehnologij v okviru vzpostavitve treh demonstracijskih modelov za praktičen prikaz razvitih prototipov in izobraževalnega modula.
  • Izboljšava čezmejnega sodelovanja med raziskovalnimi inštituti, podjetji in javnimi upravami z razvojem Akcijskega načrta za spodbujanje nizkoogljične tehnologije v Sloveniji in Avstriji z zavezo k izvajanju načrta in diseminacije.

PARTNERJI

Kemijski institut

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Štajerska gospodarska zbornica

TU Graz

FH Kärnten

Forschung Burgenland