H2GreenFUTURE

Vzpostavitev čezmejnega inovacijskega ekosistema za razvoj vodikovih tehnologij

Kontaktna oseba:

ANDREJA KUMER

Namen:

H2GreenFUTURE predstavlja pomemben temelj za čezmejni inovacijski ekosistem razvoja vodikovih tehnologij, ki vključuje vse deležnike verige vrednosti. Projekt področje naslavlja celostno, pri čemer bomo v okviru pilota demonstrirali vpeljavo vodikovih tehnologij v sodobne industrijske obrate, hkrati pa poudarili pomen znanja in spretnosti, stabilnega pravnega in regulativnega okolja ter medsebojnega povezovanja deležnikov. Med drugim bo projekt nazorno prikazal pomembnost razpoznavanja potreb vseh deležnikov verige vrednosti za vzpostavitev nizkoogljičnega gospodarstva v Sloveniji in Avstriji.

Vir financiranja:

Interreg Program Slovenija-Avstrija za obdobje 2021-2027

Cilj:

  • spodbuditi prehod na nizkoogljično in trajnostno družbo v Sloveniji in Avstriji
  • nadgradnja čezmejnega vodikovega centra kot pomembnega središča za podjetja, raziskovalce in študente v Sloveniji in Avstriji

Aktivnosti:

  • izvedba pilotne čezmejne demonstracije vpeljave vodikovih tehnologij v sodobne industrijske obrate,
  • oblikovanje regulatornega peskovnika in priprava predloga zakonodajnih okvirjev,
  • vzpostavitev B2B platforme, razvoj izobraževalnih vsebin in njihova pilotna implementacija.

PROJEKTNI PARTNERJI