Innovet SIAT253

Razvoj novih inovativnih metod za čezmejni razvoj in spodbujanje dualnega usposabljanja v kovinskem sektorju -

Vir financiranja:

Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Cilji:

  • Razvoj dualnega usposabljanja;
  • Povečanje števila vajencev in strokovnih delavcev;
  • Izboljšanje poklicnega usmerjanja in priprav.

Aktivnosti:

Obmejna regija med Avstrijo in Slovenijo se sooča z velikim pomanjkanjem usposobljene delovne sile v mnogih poklicih. Podjetja vedno težje najdejo primerno in dobro usposobljeno strokovno osebje in tudi pogosto kritizirajo poklicno usposabljanje brez prakse ter razhajanje med iskalci zaposlitve in delodajalci, ki zaradi tega nastane.

Stanje v obmejni regiji je zaskrbljujoče, saj v skrajnem primeru grozi preseljevanje podjetij in ljudi. Poleg povečevanje ugleda vajeniških poklicev in števila vajencev ter strokovnih delavcev je bil cilj projekta tudi olajšati prehod med usposabljanjem in poklicem tako, da se poklicno usposabljanje prilagodi dejanskim zahtevam trga.

Projekt je razvil inovativne pristope za določene deficitarne poklice s poudarkom na deficitarnem poklicu kovinski tehnik (varilec). Poleg tega so bili določeni ukrepi za boljše poklicno usmerjanje. Izvedene so bile aktivnosti za lažji prehod v vajeniški poklic in za osveščanje o pomenu usposabljanja za strokovne delavce. Sistem dualnega usposabljanja se izboljšal z analizo in razvojem učnih načrtov ter inovativnih ukrepov in novih metod e-učenja in kombiniranega učenja prilagodil zahtevam sedanjosti.

V skladu s potrebami so se učitelji in mentorji usposabljali skupaj, iz česar je  nastala čezmejna skupina izobraževalcev. Poleg tega je stekla tudi intenzivna izmenjava izkušenj in prenos znanja s pomočjo izkušenj z izobraževalnimi sistemi med regijami. Z vključevanjem partnerjev iz področja izobraževanja, zasebnega sektorja in socialnega partnerstva se je zagotovilo  trajnostno izvajanje pristopov, razvitih v okviru projekta. 

PARTNERJI

Štajerska gospodarska zbornica

Šolski center Ptuj

Palfinger d.o.o.

Bit Media

BFI Burgenland