WE.Circular

Kontaktni osebi:

MOJCA TOMINŠEK

KARIN ČREPINKO

Namen:

Kljub prizadevanju za podporo ženskim podjetnicam, je še vedno le 25,6 % ustanoviteljic v Podonavju žensk. Razlike med spoloma obstajajo v vseh sektorjih, vključno s tistimi, ki so povezani s krožnim prehodom in sektorji, ki ga podpirajo. COVID-19 je pospešil digitalni prehod, vendar je poudaril že obstoječo vrzel v digitalnih spretnostih, pojavljajo pa se tudi nove neenakosti, saj veliko ljudi nima zahtevane ravni digitalnih znanj in spretnosti. Poleg spretnosti za razvoj podjetij in krožnega prehoda morajo ženske podjetnice iz Podonavja izboljšati svoje digitalne spretnosti, da bi postale bolj konkurenčne.

WE.Circular je nastal kot odgovor na te posebne potrebe ženskih podjetnic (WE) v Podonavju. V okviru projekta nadnacionalnih dejavnosti, ki se osredotočajo na ugotavljanje potreb in izzivov, s katerimi se ženske podjetnice soočajo pri svojem digitalnem prehodu, izmenjavo znanja, ukrepe politike, izboljšanje politike in S3s.

Vir financiranja:

Danube Region Programme

Cilj:

Glavni cilj projekta WE.Circular je izboljšati digitalne in poslovne spretnosti  podjetnic (WE) za krožni prehod ter opremiti glavne deležnice z znanji, potrebnimi za razvoj in izvajanje strategij pametne specializacije, ki podpirajo ženske iz Podonavja za prehodu na industrijo 4.0 ob izpolnjevanju vidikov krožnega gospodarstva. To bo doseženo z boljšim integriranimi politikami in inovativnimi praktičnimi rešitvami.

Aktivnosti:

  1. Premagovanje izzivov pri prehodu na krožno gospodarstvo z inovativnim programom usposabljanja za žensko podjetništvo
  2. Pospeševanje prehoda na krožno gospodarstvo v ženskem podjetništvu z uvajanjem krožnih poslovnih modelov
  3. Povečanje zmogljivosti oblikovalcev politik za podporo krožnemu prehodu ženskega podjetništva prek Centra za učenje politik (Policy Learning Centr)

PROJEKTNI PARTNERJI

Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations - Varna

Varna Free University “Chernorizets Hrabar”

Innovation Region Styria LTD

Technology Park Varaždin ltd

IREAS, Institute for Structural Policy, o. p. s.

Bwcon GmbH

Chamber of Commerce and Industry of Štajerska

Pannon Business Network Association

IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd.

Ropot Boutique SRL

University of Sarajevo

Slovak Business Agency

Organization for Entrepreneurship Development

Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina

Association of Business Women in Serbia