Razpisna dokumentacija – projekt POLET, zaporedna številka: 10112018-P

 

»Izvajanje stalnih promocijskih aktivnosti, mreženje, izmenjave mnenj in izkušenj, diseminacije gradiv ter informiranja slovenskih delodajalcev ter ostale strokovne javnosti na področju aktivnega in zdravega staranja (še zlasti predstavnikov slovenskih delodajalcev v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija – KRVS)«

 

Razpisna dokumentacija v .pdf

 

Projekt POLET je financiran iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.