Regijski posvet: »Obratno mentorstvo v luči medgeneracijskega sodelovanja in staranja delovne sile««

V naslednjih letih se bodo na slovenskem trgu začele dogajati spremembe, ki bodo terjale od delodajalcev velike prilagoditve. V Sloveniji bo do leta 2020 petina prebivalcev starih nad 65 let. Na trg dela prihaja manj mladih, delež starejših (od 55 do 64 let) pa narašča.

Z namenom vključevanje različnih deležnikov, razširjanjem projektnih aktivnosti ter predvsem izmenjave dobrih praks podjetij vas vabimo na regijski posvet o inovativnem načinu spodbujanja učenja in izboljšanja medgeneracijskih odnosov:

»OBRATNO MENTORSTVO V LUČI MEDGENERACIJSKEGA
SODELOVANJA IN STARANJA DELOVNE SILE«

  • v petek, 8. novembra 2019, v prostorih Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice, Rudarska 6a, VELENJE;
  • v torek, 12.11.2019, v prostorih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, Novi trg 11, NOVO MESTO
  • v petek, 22.11.2019, v prostorih Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24, MARIBOR

V kolikor želimo izkoristiti prednosti mentorskih odnosov, je ključno, da formaliziramo obratno mentorstvo, saj se tako lažje spopadamo z medgeneracijskimi razlikami in odgovarjamo na demografske in generacijske izzive v okolju. Zagotovo pa je obratno mentorstvo tudi pomembno orodje za izboljšanje zavzetosti zaposlenih ter pridobivanje in ohranjanje talentirane delovne sile.

Program posveta:

9.00 – 10.00  Obratno mentorstvo; dejavniki, ki vplivajo na izvajanje obratnega mentorstva; koristi in
pomanjkljivosti obratnega mentorstva, dr. Živa Veingerl Čič

10.00 – 11.00 Primeri dobrih praks podjetij – vodena diskusija

11.00 – 11.15 Izmenjava mnenj  in sklepne misli

11.15 – 12.00 Mreženje udeležencev, pogostitev

Posvetu so namenjeni delodajalcem, managerjem, kadrovskim delavcem, predstavnikom strokovne javnosti, pa tudi vsem ostalim, ki jih tema zanima in so tako ali drugače dejavni na tem področju.

Zanimive in aktualne informacije s področja aktivnega in zdravega staranja najdete na spletni strani projekta: www.projekt-polet.si.

Udeležba je na osnovi predhodne prijave brezplačna in je možna na tej povezavi!

Prijave se lahko s prijavnicami na spletnih straneh:

  • Savinjsko -Šaleške gospodarske zbornice: https://ssgz.gzs.si/
  • Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine: https://www.gzdbk.si/si/
  • Štajerske gospodarske zbornice: https://www.stajerskagz.si/Regijski posveti potekajo v okviru projekta »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter katerega pokroviteljica je mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vljudno vabljeni, veselimo se srečanja z vami.