Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Seminar: Ali veste, kaj lahko razbere vaš poslovni partner, konkurenca, banka,… iz vaše bilance stanja ali poslovnega izida?

Skratka, dober vodja (direktor, lastnik, komercialist) mora za uspešno vodenje obvladovati tudi osnovno poznavanje računovodskih izkazov, kar je namen seminarja. BS in IPI bosta prikazana praktično na osnovi poslovanja izmišljenega podjetja.

IZ VSEBINE SEMINARJA:
• Kaj je BS in kaj IPI,
• Osnovno načelo BS; AKTIVA=PASIVI,
• Kakšno je premoženje podjetja in kaj ga sestavlja,
• Kaj so to gibljiva in kaj stalna sredstva in njihov vpliv na likvidnost podjetja,
• Zakaj moramo paziti, da pravilno ločujemo med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi ,
• Smo sposobni s svojimi kratkoročnimi sredstvi pokriti svoje kratkoročne obveznosti?
• Kje najdemo odgovor na vprašanje "Čigavo je premoženje ?"
• Kakšna je zadloženost podjetja,
• Kako izračunamo »KAPITAL« podjetja,
• Kaj banki »pomeni« velikost kapitala  in zakaj je pomembna njegova struktura,
• Kaj vse nam povedo »PRIHODKI«,
• Kaj nam odkrivajo »STROŠKI DELA«,
• Je možno, da imam dobiček, kljub temu, da imam vseskozi likvidnostne težave ?
• Razlika med: DOBIČKOM IZ POSLOVANJA in DOBIČKOM IZ REDNEGA DELOVANJA,
• Kaj je to BILANČNI DOBIČEK
• Spremembe SRS 2008 – Ali pravilno izkazujete "finančni lizing"?
• KAZALNIKI- Kaj nam »pove« kazalnik LIKVIDNOST.

SEMINAR JE NAMENJEN:
Direktorjem, lastnikom družb, samostojnim podjetnikom, komercialistom, svetovalcem, računovodjem in vsem, ki si želijo pridobiti osnovno znanje o poznavanju BS in IPI ali pa to znanje le osvežiti.

SEMINAR BO VODILA:
Jana Galič
, dipl.ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih (knjigovodja, računovodja,…), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi tri priročnike. 

PRIJAVE IN KOTIZACIJA:
Prijavite sprejemamo preko e-prijavnice (spodaj), po faxu na 02/220 87 11 ali na igor.pernek@stajerskagz.si .
Za člane ŠGZ znaša kotizacija 95,00 EUR + 20% DDV,  za nečlane  150,00 EUR + 20% DDV. 
Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 1 dan pred pričetkom na poslovni račun pri Probanki d.d., št.: SI56 2510 0972 1667 145 , sklic – matična št. podjetja, in da ob prihodu predložite potrdilo o plačilu.
Morebitna odjava nam mora biti podana pisno najkasneje do 4.4.2011. Pri neudeležbi brez pisne odjave kotizacije ne vračamo.

VABILO S PRIJAVNICO

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic