Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2009

Vsebina:

1. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

 • Davčna osnova
 • Poslovanje med povezanimi osebami – transferne cene, izjeme za rezidente, obresti in novosti v zvezi z obrestmi med povezanimi osebami
 • Rezervacije
 • Prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
 • Izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • Nepriznani in delno priznani odhodki
 • Možnosti uveljavljanja davčnih olajšav za leto 2009
 • Pregled predpisanega obrazca za davčni obračun

2. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

 • Pregled obveznih sestavin letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
 • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov v skladu z določili ZGD-1 in SRS
 • Ugotavljanje čistega poslovnega izida, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv
 • Priloge k izkazom
 • Javna objava letnih poročil

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti

 • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
 • Davčne olajšave v letu 2009
 • Pregled predpisanega obrazca za davčni obračun

 
Strokovna izvajalka:Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR – BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki  že vrsto let predava in svetuje na področju davkov in računovodstva.
Kotizacija: za člane GZS in člane ŠGZ: 95,00€ + 20% DDV; za nečlane: 150,00 € + 20% DDV.  Vljudno vabljeni.


VABILO
 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic