Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2010

Vsebina:

1. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

 • Davčna osnova 
 • Poslovanje med povezanimi osebami – transferne cene, izjeme za rezidente, obresti in novosti v zvezi z obrestmi med povezanimi osebami
 • Rezervacije
 • Prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
 • Izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • Nepriznani in delno priznani odhodki
 • Možnosti uveljavljanja davčnih olajšav za leto 2010
 • Pregled vsebine predpisanega obrazca za davčni obračun

2. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

 • Pregled obveznih sestavin letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
 • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov v skladu z določili ZGD-1 in SRS
 • Ugotavljanje čistega poslovnega izida, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv
 • Priloge k izkazom
 • Javna objava letnih poročil

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti

 • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
 • Davčne olajšave v letu 2010
 • Pregled vsebine predpisanega obrazca za davčni obračun

Strokovna izvajalka: Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR – BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki  že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

Urnik: 9.00 – 13.30 (5 šolskih ur), en polurni in en 15-minutni odmor
9.00 – 10.30 predavanje
10.30 – 11.00 odmor
11.00 – 12.30 predavanje
12.30 – 12.45 odmor
12.45 – 13.30 predavanje

Kotizacija: člani ŠGZ, ZRS in GZS : 95,00 € + 20% DDV; nečlani: 150,00 € + 20% DDV. Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 1 dan pred pričetkom seminarja na poslovni račun pri Probanki d.d., št.: SI56 2510 0972 1667 145 , sklic – matična št. podjetja in da ob prihodu predložite potrdilo o plačilu. 
 

VABILO
 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic