Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Seminar: NOVI INCOTERMS 2010 – ODPOVEDAN

VSEBINA:
11:00 – 13:00; Prvi del: Revizija Incoterms 2010: Katere novosti prinaša?
I. Pomen in temeljne značilnosti trgovinskih klavzul Incoterms
• Klavzule Incoterms kot del prodajne pogodbe
• Katera vprašanja urejajo Incoterms in katerih vprašanj ne urejajo?
• Kako izbrati ustrezno klavzulo Incoterms?
II. Bistvene značilnosti revizije Incoterms 2010
• Razlogi za revizijo Incoterms 2010
• Nova klasifikacija Incoterms 2010: klavzule za kakršnokoli obliko prevoza/klavzule za morske in notranje plovne poti
• Novi klavzuli DAP/DAT Incoterms 2010
• Incoterms 2010 in zavarovalna pogodba
• Incoterms 2010 in enotni trgi
• Incoterms 2010 in varnost v prometu blaga
• Incoterms 2010 in elektronsko poslovanje
III. Povzetek ključnih ugotovitev in diskusija

13:00 – 13:30; Odmor

13.30 – 16:00; Drugi del: Pregled  posameznih klavzul Incoterms 2010 s primeri iz prakse
I. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko oz. oblike prevoza:
• klavzuli EXW/FCA
• klavzuli CPT/CIP
• klavzule DAT/DAP/DDP
II. Klavzule Incoterms 2010 za morske in notranje plovne poti:
• klavzuli CFR/CIF
• klavzuli FAS/FOB
III. Povzetek ključnih ugotovitev in diskusija

EKSKLUZIVNA SLOVENSKO-ANGLEŠKA IZDAJA INCOTERMS 2010:
Udeleženci seminarja prejmejo izvod ekskluzivne slovensko-angleške izdaje knjige Incoterms 2010. 
Več informacij o knjigi najdete na Pravnem portalu GZS.
INCOTERMS® je registrirana blagovna znamka International Chamber of Commerce – The World Business Organization (ICC). Gospodarska zbornica Slovenije je izključna imetnica licence ICC za prevod v slovenski jezik, izdajanje, distribucijo in prodajo slovensko-angleške izdaje INCOTERMS 2010. 

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Seminar je namenjen vsem, ki sodelujejo pri sklepanju in izvajanju prodajnih pogodb v domači in mednarodni trgovini:
• komercialistom,
• vodjem področja prodaje/nabave,
• špediterjem,
• strokovnjakom s področja financiranja trgovinskih poslov,
• strokovnjakom s področja zavarovanja trgovinskih poslov,
• pravnikom,
• direktorjem in drugim odločevalcem v podjetjih in
• vsem, ki jih zanimajo novosti, ki jih prinašajo novi Incoterms 2010.

O PREDAVATELJIH:
Dr. Andrej Friedl
, univ. dipl. pravnik, je generalni sekretar Slovenskega nacionalnega odbora za Mednarodno trgovinsko zbornico (ICC Slovenija), kjer sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb in pravil avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih kongresih ICC. Je vodja delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje Incoterms 2010. 
 
Marko Djinović, univ. dipl. pravnik, je namestnik vodje Pravne službe GZS, kjer se ukvarja s svetovanjem strankam na področju gospodarskega pogodbenega in mednarodnega gospodarskega prava, zlasti sklepanja in izvajanja mednarodnih prodajnih pogodb. Na GZS vodi Komisijo za gospodarsko pravo in je član delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje pravil Incoterms 2010. 

KOTIZACIJA in PLAČILO
Cena seminarja za člane ŠGZ in GZS je 140€ (+20%DDV) ter knjiga 70€ (+ 8,5 %DDV) – skupaj 234,95€. 
Za ostale udeležence znaša cena seminarja 168€ (+20%DDV) ter knjiga 70€ (+ 8,5 %DDV) – skupaj 277,55€.

Kotizacijo je potrebno nakazati pred izvedbo seminarja, najkasneje do 21.3.2011 na poslovni račun pri Probanki d.d., št.: SI56 2510 0972 1667 145 , sklic – matična št. podjetja; prosimo, da ob prihodu predložite potrdilo o plačilu.

Morebitna odjava nam mora biti podana pisno najkasneje do 21.3.2011. Pri neudeležbi brez pisne odjave kotizacije ne vračamo.

Prijavite se lahko preko E- prijavnice (spodaj) ali prijavnice v tem vabilu .

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic