Seminar o čezmejnem opravljanju storitev, MB, 12.03.2018

poslovno svetovanje

V okviru regijskega sveta izvajalcev čezmejnih storitev Štajerske gospodarske zbornice smo za člane regijskega sveta kakor tudi za nečlane pripravili celovit seminar o čezmejnem opravljanju storitev.

Program in vsebina:

08.00 – 10.00 Odvetnica mag. Helena Polič Kosi

Zakon o čezmejnem opravljanju storitev:
– Temeljne rešitve zakona.
– Načini in pogoji  čezmejnega izvajanja storitev.
– Obveznosti delodajalca in napotenega delavca.
– Izdaja potrdila A1 – po 12 in 13. členu Uredbe 883/04/ES.
– Zavarovalne podlage za napotene delavce.
– Položaj delodajalcev, ki stalno opravljajo delo v tujini.
– Kakšne bodo posledice novih pravil čezmejnega izvajanja storitev v praksi.

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini:
– Napotitev na delo ali drugo delovišče v tujini – nova pogodba ali aneks?
– Kako določiti posamezne pravice (npr. dopust in čas počitka) za delo v tujini?
– Dogovor o plačilu regresa; tuji skladi in še delodajalec?
– Vsebina aneksa za delo v tujini.

10.00 – 10.15 Odmor in pogostitev

10.15 – 12.30 Brigita Osojnik, Pabide d.o.o.

Davčna obravnava napotenih delavcev:
– Nacionalna pravila pri obračunu plače.
– Rezidentski status.
– Davčna osnova (spremembe s 1.1.2018 – posebna davčna osnova – napotitev na delo izven države).
– Osnova za plačilo prispevkov napotenih delavcev.
– Mednarodne konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju – rezidenti, nerezidenti s primeri obračuna plač.
– Povračila stroškov napotenim delavcem (spremembe s 1.1.2018).
– Kratkotrajne in dolgotrajne napotitve.
– Opredelitev napotenih delavcev po ZDoh-2S.
– Odgovori na vprašanja udeležencev.

Za člane regijskega sveta izvajalcev čezmejnih storitev je seminar brezplačen, za nečlane znaša kotizacija 140,00 € brez DDV.

Pisna odjava  na info@stajerskagz.si  je možna  do petka, 09.03.2017,  do 12. ure. V primeru, da svoje prisotnosti (pisno / preko e-pošte) ne odpoveste v dogovorjenem roku, vam ŠGZ zaračuna 20% kotizacije (za člane ŠGZ v primeru brezplačnega seminarja 20,00 € – brez DDV). Odjave na dan seminarja ne upoštevamo. Brez odjave kotizacijo zaračunamo v celoti.

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Izpostavljamo

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!

Prijava na e-novice